Seminar: Økonomisk krise = politisk kaos?

Hva skjer i Hellas og Spania, som er blant de EU-landene som er hardest rammet av den økonomisk krisen? Vi får ferske rapporter fra disse landene av Asimina Michailidou, seniorforsker på ARENA, og Agustín José Menéndez, professor ved Universitetet i León og ARENA.

Hvor unikt er det som nå skjer i Sør-Europa? Var det aktuelle alternativer til de løsningene som ble valgt for å håndtere krisen, som statlig økonomisk hjelp til banker? Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøyskolen, sammenligner med tidligere kriser. Hvordan taklet Finland krisen etter Sovjetunionens fall? Hvordan taklet norske og svenske myndigheter bankkrisen tidlig på 1990-tallet? I nåtid har dessuten Island, baltiske land og Irland taklet krisen på ulike måter, og kanskje med større hell enn middelhavslandene?

Møteleder: Erik Oddvar Eriksen, ARENA

Seminaret holdes på engelsk. Under Forskningsdagene samles en rekke interessante arrangementer på Litteraturhuset. Alle arrangementer er gratis og passer for eldre skoleelever og voksne.

Legg til ekstern kalender…