Kampen mot landminer: Hvordan opprettholde presset?

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Humanitært Forum om utfordringene som reiser seg rundt eksistens og bruk av antipersonell landminer. Det har nå gått 16 år siden Landminekonvensjonen ble fremforhandlet. Det internasjonale forbudet leder verdenssamfunnet sakte mot en verden som en dag kan leve uten frykt for antipersonell landminer. Siden ratifikasjonsprosessen i 1999 har vi kommet et godt stykke på veien mot å forbedre livene til mennesker i krigsherjede områder. Likevel, er antipersonell landminer fremdeles en stor trussel for mange verdensborgere; de forårsaker at tusenvis av mennesker blir skadet eller drept – mange av dem barn.

Formålet med arrangementet er å sette fokus på disse utfordringene fra et humanitært perspektiv og å snakke om hvordan den internasjonale humanitære rett kan anvendes i kampen mot landminer.

Innledere:

• Edwyn Gonzales: Talsperson for landmine-ofre.
• Peter Herby: NorCross arms advisor in Geneva and former Head of ICRC Arms Unit.
• Steinar Essen: Leader of Mines and Weaons Unit in Norsk Folkehjelp
• Christian Ruge: Senior Expert on humanitarian disarmament, cluster munitions and anti-personnel mines at International Law and Policy Institute (ILPI).

Arrangementet vil foregå på engelsk.

Vennlig hilsen

Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett

Oslo Røde Kors

Legg til ekstern kalender…