Upop aften: Et virtuelt mesterverk

Dataspill har blitt en del av vår felles kulturelle bevissthet. Mange av oss som er unge i dag vil kunne trekke frem et spill som har hatt en like stor innflytelse på våre liv som de bøker vi har lest eller filmer vi har sett.

Etterhvert som mediet har utviklet seg, har det også blitt skapt større rom for å utforske og utfordre dataspillenes muligheter som fortellerform og visuelt uttrykk. Nye finansieringsformer gir muligheter for å gjøre seg uavhengige de store spillutgiverne, og man får med dette større frihet til å utrykke sine visjoner.

Er vi vitne til oppblomstringen av en helt ny kunstform? Utgjør dataspillene en ny måte å fortelle historier på, eller er spillmediet først og fremst et visuelt medium, og Peter Molyneux bør heller sammenlignes med Salvador Dali enn Dostojevskij? Umuliggjør dataspillenes grunnleggende interaktivitet dem i å være uttrykk for en kunstnerisk visjon, eller er tvert imot interaktiviteten et nytt verktøy for den kommende spillkunstner?

Vi som har følt på kroppen hvor betydningfullt et vellaget og godt gjennomtenkt spill kan være, er interessert i å vite hvor veien går videre. Kulturutvalget arrangerer derfor i kveld en Upopulær Aften om dataspillets muligheter og spillmediets fremtid. Science fiction-forfatter Jon Bing møter Ragnar Tørnquist, forfatter av «Drømmefall» og «Den Lengste Reisen».

Legg til ekstern kalender…