Åpent møte: Gjør naturvitenskap religion overflødig?

Både religion og vitenskap forsøker å favne dybden og bredden i vår tilværelse, og berører hele vår selvforståelse. Erstatter naturvitenskapelig forskning religiøse sannheter, eller kan tro og viten stå side om side? Finnes det en vei fra konfrontasjon til avklaring og dialog? Hvem tjener på en slik dialog? Og hva har vi lært av debatten så langt?

Tre innledere får hver 20 minutter. Etter en pause åpnes det for spørsmål fra salen.

Katarina Pajchel, nonne og partikkelfysiker. Forsker ved CERN, der deler av Big Bang gjenskapes. Deler æren for Nobelprisen i fysikk 2013.

Bjørn Are Davidsen, forfatter, forsker og foredragsholder. Har skrevet en rekke bøker og artikler om temaet religion og vitenskap.

Øystein Elgarøy, astrofysiker, frafallen kristen og human-etiker. Professor ved Universitetet i Oslo.

Møtet arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Frekk Forlag, Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank og Tankesmien Skaperkraft.

Blant respondentene er Torstein Tollefsen (Den ortodokse Kirke), professor i filosofi ved UiO. Flere navn kommer.

Legg til ekstern kalender…