MARTE JOHNSLIEN Relevo

21 november, 2013 – 18 januar, 2014
Vernissage torsdag 21 november kl 19-21

Galleri Riis har gleden av å presentere Relevo, vår andre utstilling med Marte Johnslien (f. 1977). Johnsliens prosjekter inneholder arkitektoniske skulpturer, installasjoner, fotografi, dokumentasjon- enkeltvis eller i kombinasjon. Ofte er de prosessbaserte og med utgangspunkt i undersøkelser av et bredt spekter av fenomener i samfunnet. Hun jobber seg inn i temaer ved å søke førstehånds erfaringer og å innhente materiale, og ut i fra disse erfaringer og funn starter arbeidet med å utvikle det hun kaller “prosjektets logikk”, og videre å gestalte denne i ulike materialer og teknikker.

Utstillingen Relevo består av en serie monumentale og mellomstore relieffer i MDF overflatebehandlet med kalkbasert og pigmentert marmorsparkel, og med brutte vertikale og horisontale linjer som gjennomgående tema. Verkene har sitt utgangspunkt i Johnsliens arbeide med 3D modeller i papp, der hun har benyttet enkleste metode for å sammenføye frittstående strukturer – å skjære spor i plater for så å føye dem inn i hverandre. Ved å tvinge platene tilbake til sin opprinnelige todimensjonalitet blir resultatet at sporene blir til én linje i relieff, en linje som vender seg om seg selv. Punktet der linjen brytes oppleves som et potent sentrum, men er samtidig kun et møtepunkt, uten kjerne eller innhold, bare en speiling av hva som befinner seg på den andre siden. Linjen og dens brytningspunkt fremheves av de duse fargene og den glatte overflaten fra sluttbehandlingen med pigmentert marmorsparkel.

Relevo (det latinske ordet for å løfte) er fundert i Johnsliens studier av og erfaringer med tibetansk buddhistisk filosofi og praksis, som også Johnsliens utstilling If you search for the object all you’ll find is the name på Kristiansand Kunsthall tidligere i år kretset rundt. Den optiske illusjonen i relieffene i Relevo viser til buddhismens idéer om vrangforestillingen (the delusion), der det på den andre siden av vrangforestillingen finnes indre ro og fred. Sansene står på vrangforestillingens side mens intellektet blokkerer, noe som gjør at vi stadig skaper oss forvrengte virkelighetsbilder. I dette ligger Relevos “logiske form”, der relieffene gjennom sin lek med to- og tre dimensjoner søker å hente opp i seg buddhismens universialitet.

Marte Johnslien ble utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (2002-2005), og har siden stilt ut aktivt, samt fullført flere store offentlige kunstoppdrag for bl.a. Utviklingshuset i Oslo, med et samarbeide med Zambiske kunstnere, samt skulptur-installasjoner for Gulating Lagmannsrett og Odontologibygget, begge i Bergen. Hennes installasjon fra forrige utstiling på Galleri Riis, Forente Nyanser, er for tiden å se i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i utstillingen Inside Outside Architecture til 26. januar, og i 2014 vil hun være aktuell med separatutstilling på Henie Onstad Kunstsenter.

Legg til ekstern kalender…