RALLOU PANAGIOTOU Liquid Degrade

21 november, 2013 – 18 januar, 2014

Vernissage torsdag 21 november kl 19-21

Galleri Riis har gleden av å presentere Liquid Degrade, vår første utstilling med den greske kunstneren Rallou Panagiotou.

Rallou Panagiotou (f. 1978) skaper assemblager og installasjoner som fremstår som serier av sammensatte topologier hvor spor etter gjenstander, aktiviteter og handlinger omformes til fragmenter av arkitektur. Ved å rekonstruere og forbinde bruddtsykker av kulturelle miljøer, fra feriesteder til museale rom, i skulpturer og installasjoner, henviser hennes verk ofte til systemer hva gjelder makt og endringer i kulturelle verdier.

I Liquid Degrade, presenterer hun skulpturer på både vegg og gallerigulv. Arbeidene gir uttrykk for klart definerte former som tydelig henviser til fritidsmiljøer; sandkorn, svømmeføtter, cocktailglass og frukter, men måten de er presentert på åpner for en videre tolkning. Fastheten og tyngden i materialer som marmor og bronse, det støttende reisverket og hyllene de står på, inngir objektene en analytisk ramme som vekselsvis bygger opp og bryter ned en rekke romlige koder. Et intrikat mangfold av former og materialer, fra sugerør i marmor til flismønstre trykket på imitert lær, rekonstruerte gittergjerder, øreringer skåret ut av svart marmor, de fungerer alle som symboler for virkelige rom så vel som for mytologier – historiske og nåtidige, for identitet og dens representasjon.

I Panagiotous arbeider er nærheten til oppbygde mijøer knyttet opp mot arkitekten og teoretikeren Rem Koolhaas idé om ‘junkspace’; det som blir igjen etter at moderniseringen av våre omgivelser har funnet sted. Verkene presenterer en tilpasning til og transformasjon av sanselig virkelighet som forskyves fra fasader til veggdetaljer. Objekter og rom synes å få en esoterisk og opplevd verdi.

Rallou Panagiotou studerte på Athens School of Fine Art 1998-2003 og på Glasgow School of Art 2006-08. Separatustillinger inkluderer Heavy Make Up, AMP, Athen og Exaggerate the Classics, Ibid, London i 2010, Artists and Engineers, Ibid, Remap Athens, 2011. Hennes kommende solo utstilling på Melas / Papadopoulos Gallery, Athens 2013 har tittelen Second Plateau.

Legg til ekstern kalender…