PreBox: Seminar MEDvirkning / PÅvirkning

Årets seminar handler om barn og unges medbestemmelse, medvirkning og påvirkning.Vi ønsker å se på både bruk av barn og unge i kunstneriske prosesser rundt det å skape en forestilling,
samt barn og unges egen mening, evaluering og muligheter for valg av scenekunstopplevelser.

Vi har fått med oss Ingvild Bræin fra Periskop.no som vil være moderator.
Det legges opp til dialog og innspill fra salen underveis.

Foreløpig program:

11:00 lunsj og registrering

11:30 ”Helt Klaus” forestilling av Rasmus Jørgensen
12:00 Velkommen v/ Ådne Sekkelsten

12:05 Del 1: Elev/skole/arrangør:
SUS –Scenekunstbrukets Unge Stemmer v/ Une Sekkelsten og Henning Driveklepp
Irene Mcintyre, faglærer Nittedal ungdomskole
Johannes Hafnor, Østfold kulturutvikling

13:00 Pause

13:15 Del 2: Scenekunstnere og ulike måter for medvirkning.
Vi får et innblikk i ulike måter å jobbe med barn og unge.
Camilla Myhre, Caroline W.Nesse, Rasmus Jørgensen, Belinda Braza med flere.
Det blir mulighet for å stille spørsmål.

14:15 Ingvild Bræin oppsummerer dagen
Slutt ca 14.30.

Velkommen!

NB! Seminaret er inkludert i Festivalpass.

Seminaret finner sted på Teater Manu.
Adressen er Christiesgate 5, 0556 Oslo.

Legg til ekstern kalender…