"Sølv, speil og lysbilleder". Fotohistorisk seminar om daguerreotypi

Den 7. januar 1839 ble en ny metode for å lage bilder ved hjelp av lys kunngjort på Académie des Sciences i Paris. Daguerreotypi er betegnelsen på denne første vellykkede fotografiske prosessen, som ble utviklet i et samarbeid mellom Nicéphore Niépce og Louis-Jacques-Mandé Daguerre. 19. august 1839 ble den detaljerte beskrivelsen av fremgangsmåten presentert. Den franske staten kjøpte rettighetene, og metoden ble raskt gjort tilgjengelig for allmenn bruk.

I 2014 er det 175 år siden metoden ble presentert for offentligheten, og Nasjonalbiblioteket arranger i den forbindelse et seminar. Daguerreotypiet hadde sin storhetstid fra 1839 til ca 1860, men tidsperspektivet for seminaret går fra opprinnelsen og fram vil våre dager. Vi vil belyse daguerreotypiens historie i Norge, undersøke tekniske egenskaper og bevaringsspørsmål, og diskutere tilgjengeliggjøring og formidling.

Program:

Oversikter
Roger Erlandsen, direktør Akershusmuseet, om daguerreotypistene i Norge
Hanne Holm-Johnsen, konservator Preus museum, om hva som finnes av daguerreotypier i Norge

Pause med enkel servering

Innsikter
Wlodek Witek, fotokonservator Nasjonalbiblioteket, om daguerreotypienes bestanddeler og konservering
Claudio Santambrogio, daguerreotypist, om daguerreotypi i praksis

Visning av materiale

Utsikter
Herman Maes, senior conservator, Nederlands Fotomuseum, om hva som finnes i Europa, og prosjektet Daguerreobase/Europeana
Jens Petter Kollhøj, forskningsbibliotekar Nasjonalbiblioteket, om formidling

Fotograf: Peter Otto Testman, Kongeslottet i Christiania, 1840-45 / Eier Nasjonalbiblioteket, bldsa_FAU120


Legg til ekstern kalender…