Green Tara Empowerment - foredrag og meditasjon

Denne empowerment helgen gir oss en spesiell mulighet til å lage en nær tilknytning med Grønn Tara, en kvinnelig Buddha som legemliggjør rask medfølelse.

Tara betyr “frigjører” i den forstand at hun frigjør alle levende vesen fra frykt og lidelse. Empowermenten er en lykksalig ledet meditasjon som gjør at vi kan lage en dyp tilknytning til Taras opplyste sinn. Gjennom å motta hennes kraftige velsignelser kan vi raskt virkeliggjøre vårt eget potensiale for fryktløs visdom og omsorgsfull handling.

Empowermenten vil bli gitt på Lørdag av senterets hovedlærer Gen Kelsang Tubchen og vil bli etterfulgt av foredrag og meditasjoner på søndag for å oppnå en dypere erfaring av denne praksisen.

Gen Kelsang Tubchen vil også forklare en spesiell kort Tara praksis som vi kan lett integrere i vårt dagligliv. Denne rike og kreative praksisen muliggjør oss til å forandre vårt eget liv til en vei mot opplysning.

Uansett hvilken grad du praktiserer eller har erfaring er du velkommen til å komme til denne begivenheten for å finne ut mer og for å nyte to dager med foredrag og meditasjoner.

Undervisning er på engelsk.

Dato:
feb. 8, kl10-17:00
feb. 9, kl10-16:30

Legg til ekstern kalender…