Siste dag: Ingeborg Annie Lindahl

NeoCretaceous, kritt på tavle

I utstillingen Ground Roll – Drawn from Nature utforskes vår relasjon til kunnskap, maktstrukturer og forbruk. Lindahl leker med tanken på mennesket som et tidlig stadige til å bli mineral, og med kalk skildrer hun hva som skjer når miljømessige, økonomiske og kulturelle verdisystemer står mot hverandre.

Utstillingen er et resultat av Lindahls fordypning omkring hvordan mennesker verdsetter varighet.
Hennes interesse kretser rundt menneskets paradoksale forhold til naturen.

Menneskehetens problematferd er kulturelt og samfunnsmessig betinget, og i biologisk lys er vi den mest destruktive arten som har eksistert. Ulik kombinasjon av materialer og teknikk kommenterer forholdet mellom biologi og geologi i samtidens landskap. I utstillingen vil kunstverkets skapelsesprosess fortsette i rytme med publikum og synliggjøre mennesket påvirkning som en del av naturen.

Se også www.plnty.no

www.gallerigamleoslo.wordpr…
www.facebook.com/gallerigam… 545237!

Legg til ekstern kalender…