VIRKELIG IKKE – 5 Bachelorstudenter fra KHiB


Galleri Norske Grafikere innleder det nye året med utstillingen Virkelig Ikke, representert av fem kunstnere med bakgrunn fra Bachelorstudiet i Grafikk ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen.
Christian Dugstad, Andreas Evensen, Martin Harkjerr Halse, Iselin Page og Hege Thoresen tok alle eksamen våren 2013, og har siden det gått i ulike retninger med sitt kunstneriske arbeid.


Virkelig Ikke er en utstilling som forsøker å samle disse kunstnerskapene, med tilhørigheten til grafikk som utgangspunkt. Denne tilknytningen er ikke nødvendigvis mediespesifikk, men kan leses inn i de ulike arbeidene ved hjelp av betrakterens egne oppfatninger om hvordan grafikken defineres i dag.
Det har vært en av hovedmotivasjonene til denne gruppen å jobbe direkte med denne konteksten, for å utforske hvordan de individuelt sett forholder seg til grafikk som en samlende kategori. Utstillingen peker i retning av en utradisjonell og mer utvidet tilnærming til grafikkbegrepet.

Legg til ekstern kalender…