657 Vitamin: Gjennomslagskraft

Tema for 657 Vitamin den 29. januar er gjennomslagskraft:
Hvorfor sier vi nei til en forespørsel og ja til en annen, selv om det gjelder akkurat det samme, bare fordi den som spør ordlegger seg litt annerledes?

Å forstå dette er å forstå innflytelse i praksis. Hvor suksessrik du er i ditt profesjonelle eller private liv er i stor grad avhengig av din evne til å utøve innflytelse. Lær deg hemmeligheten bak økt gjennomslagskraft på 657 Vitamin!

Anniken Fjelberg er sertifisert av verdens fremste social psychologist, Dr. Robert Cialdini, til å holde kurs i påvirkningsprinsipper, og hun skal gi oss en oversiktlig gjennomgang den første timen.

Strategi- og markedssjef Gerd Stilloff Løland fra mobiloperatøren og gründerbedriften Dipper skal dele med oss hvordan de har brukt etisk og positiv påvirkning til å skape sin gründerbedrift i vekst.

Legg til ekstern kalender…