Kalenderen for fredag 14. februar 2014

Fredag 14. februar 2014

Lørdag 15. februar 2014

  • 00:00 I NASJONALMUSEETS BLINDSONE, Nasjonalmuseet – Arkitektur

    I Nasjonalmuseets Blindsone er en utstilling kuratert av Samir M’kadmi, produsert av Nasjonalmuseets landsdekkende avdeling i samarbeid med TrAP, i anledning den norske grunnlovens 200-årsjubilum. Utstillingen skal åpne på Nasjonalmuseet Arkitektur i Oslo 15. februar og er planlagt for sammenhengende turnering i Norge over en toårsperiode.