Kalenderen for lørdag 30. desember

  • 12:00 Line Solberg Dolmen: OLJE OG VANN, SOFT galleri

    Olje og vann er vår tids viktigste ressurser. De er utgangspunktet for hvordan vi lever, og hvor vi lever. Vi beveger oss etter vannet, strekker oss etter oljen. Men olje og vann går ikke sammen.