Kalenderen for tirsdag 21. august 2018

  • 08:30 Rusreformkonferansen, Vika Kino

    En ruspolitisk konferanse med nasjonal innretning, da vi ser et behov for å fokusere på Norge i året som kommer.

  • 18:00 3D-utstlling på LY, Ly

    Fotograf Jan Robert Williamsen tar utgangspunkt i viktorianske stereobilder av Kristiansund fra slutten av 1800 tallet og viser med moderne stereobilder fra 2017 forandringer på bybildet etter 100 år.