Kalenderen for onsdag 2. desember 2020

  • 08:30 Morgengudstjeneste i Sagene kirke, Sagene kirke online

    Hver dag inviteres du til å delta i en kort morgengudstjeneste på nett fra Sagene kirke. Vi synger, ber, leser en tekst og tenner lys sammen.

  • 13:00 Julegaver til rusavhengige og hjemløse, Blå Kors Kontaktsenter

    Desember banker straks på døra, men i år blir det en annerledes jul for oss alle. Covid-19 rammer ikke bare julefeiringene i de tusen hjem. Det rammer også våre rusavhengige og hjemløse medborgere.

  • 18:00 Luke 2: Bankplassen 2, Bankplassen 2

    UTENDØRSARRANGEMENT – AD_VENT Kunsten å vente – er en utradisjonell julekalender som byr på unike kunstopplevelser i offentlig rom. Lukene i kalenderen er ekte dører i byen og tallene er ekte husnummer. Bak dørene skjuler det seg overraskelser i form av billedkunst musikk, litteratur, teater, performance eller dans.