Kalenderen for tirsdag 30. juni 2020

  • 13:00 Gratis orgelkonsert, Sagene Kirke

    Vi er tilbake med orgelkonsert de tre siste tirsdagene i juni. Konserten er gratis, og kan kombineres med en påfølgende kort tidebønn. Av smittevernhensyn vil dessverre kirkekaffen utgå frem til sommeren, men det blir servert flott musikk og god stemning!