Kalenderen for mandag 27. desember 2021

  • 19:00 Samskriving på zoom, Digitalt møtested

    Digitalt kurs i samskriving på Zoom. Det kan være vanskelig å sette av tid til skriving. Det ønsker Tekstuniverset å gjøre noe med. Ved å forplikte oss til å møtes på samskriving lager vi et lite press-skrive-rom for oss selv. Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom.