Kalenderen for mandag 12. april

  • 19:00 Digital! Samskriving på zoom, Digitalt møtested

    Velkommen til digital samskriving
    Her skriver vi hver for oss og sammen på zoom. Hvert kvarter legges det ut igangsettende skriveoppgaver.
    Kvart over åtte vil forfatter Marianne Teie intervjue Bruno Jovanović som i 2020 debuterte med romanen
    «Etter hvert vil øynene venne seg til mørket» på forlaget Cappelen Damm. Påmelding: [email protected] sms 97123102