Kalenderen for onsdag 2. februar 2022

  • 17:30 Skrivekurs med Trude Marstein i Oslo, Kulturhuset Sentralen

    På dette kurset blir det fokus på å utvikle gode «leseverktøy» for å kunne skrive bedre selv. For å kunne skrive godt, er det helt nødvendig å bli en mer bevisst leser. Vi vil gå gjennom emner som etablering, perspektiv, dialog, struktur/oppbygging m.m. Det blir gitt spontane skriveoppgaver underveis som knyttes opp mot disse emnene. Hovedvekten vil ligge på gjennomgang av deltakernes tekster.