Kalenderen for i morgen, 2. februar

  • 19:00 Lyttefest, Gribberikets tredje plate “Dråpen” på Kniven, Oslo, Kniven

    Gribberiket slipper sitt tredje album “Dråpen” lørdag tredje februar og feirer med en gjennomlytting av platen på Kniven denne kvelden før kvelden. Gjennomtrengende morbid og abstrakt doom metal på grensen til mental kollaps, som et nærstudie av en råtten grevling. Platen vil være tilgjengelig for kjøp samt merch i svært begrensa opplag. Før og etter gjennomlyttingen vil det bli spilt utvalgte klassikere som har vært formative for bandet. Lytting klokken 21. Som en tilleggsbonus vil det for …