Kalenderen for søndag 5. september

  • 12:00 Elin Már Øyen Vister: Soundscape Røst 2010-2020, Lydgalleriet

    Soundscape Røst undersøker hvordan kulturelle og naturlige soniske landskap endres som følge av klimaendringer, tap av biologisk mangfold, industrifiske, forurensning og sosialpolitikk; Øyen Vister tar på seg rollen som et ørevitne til planeten vår i endring, hørt gjennom det unike økosystemet Røst, en øy som ligger i Lofoten -skjærgården i Nord-Norge, hvor hen nå er basert.