Nytt på skogen: Nye evenement

Digitalt! Videregående skrivekurs med TRUDE MARSTEIN.

Dette er et kurs for alle som i en eller annen forbindelse har gått på kurs med Trude Marstein før. Dere leverer kortere tekster, og deltagerne går rett på tekstgjennomgang, uten noen særlig introduksjon. Det skal selvfølgelig også være tid og rom til å stille spørsmål og snakke om diverse temaer som dukker opp. Jeg vil også gi dere spontanoppgaver, hvor dere skriver der og da, og skriveoppgaver til hjemmebruk (som dere velger om dere vil bruke).

Deltageren leverer 3-4 sider fortløpende og som blir gjennomgått på kurset, uten å ha blitt lest på forhånd. Da får vi sikkert gjennomgått tre tekster per deltaker.

Datoer: onsdag 14. april, 28. april, 12. mai, 26. mai, 9. juni, 23. juni
Tid: klokka 17:30 til 21:30

Kreativt Mandagsmøte med Mirte Bogaert

Kreativt Mandagsmøte er et tilbud til det kreative miljøet i Bergen på tvers av kunstfelt og sjangre. Hver måned inviteres en lokal kunstner (komponist/forfatter/billedkunstner/scenekunstner/filmskaper/musiker…) til å fortelle om sin kreative praksis. Det skal gi et innblikk i ulike metoder og forskjellige måter å takle utfordringer innenfor kreativt arbeid på, og inspirere til egen skaping.
Til mars-møte har vi invitert danser og koreograf MIRTE BOGAERT.
Mirte utvikler scenekunstprosjekter som benytter seg av forskjellige strategier for å veve sammen kropp, bevegelse, lyd, lys og tekst.
I 2020-2021 har hun også vært del av mentor programmet Borealis Ung Komponist der hun utforsket hvordan hun – som koreograf – kan skrive musikk for ensemblet Currentes.

Samtalen kommer til å foregå på engelsk.

Kuratert av Eva Pfitzenmaier; støttet av Brak, VISP, Proscen og Litteraturhuset.

STED: Fossestove på Litteraturhuset.
TID: kl 14.


Creative Monday Meeting is an initiative aimed at the creative scene in Bergen across artistic disciplines and genres with the intention to inspire and to give an insight into different working methods and ways of tackling challenges that come with working creatively. Every month we invite one local artist (composer/writer/visual artist/choreographer/film maker/musician…) to talk about their creative practice.
For march meeting we have invited dancer and choreographer MIRTE BOGAERT.
Mirte develops performing arts projects where she employs different strategies to integrate body, movement, sound, light and text with each other. In 2020-2021, she is also part of the mentor program Borealis Ung Komponist, where she explored writing music for the ensemble Currentes.

The talk will be held in English.

Curated by Eva Pfitzenmaier; supported by Brak, VISP, Proscen and Litteraturhuset.

PLACE: Fossestove at Litteraturhuset.
TIME: 14.00.

Æ Å for barn: Samiske myter

grafikk: stuler og sønn

*

Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021. Temaet for festivalen er «jord». Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

Æ Å FOR BARN: SAMISKE MYTER
June Sommer Strask formidler samiske skapelsesmyter og joiker dyr. Andrea Skogtrø Eggan introduserer.
Passer til 5.-7. klasse.

*

OM DELTAGEREN
June Sommer Strask (f. 1958, bosatt i Trondheim) er forfatter, artist og joikepedagog fra Finnmark. Hun deler fra sin kulturarv gjennom sine bøker og joike- og fortelleropptredener. Hun har skrevet bøker for barn, ungdom og voksne. Barnebøkene hennes er tospråklige, samisk/norsk. Sommeren 2020 ga hun ut sin første CD med egenkomponert musikk og joik, sammen med bandet Kartanka.

*

Æ Å TRONDHEIM LITTERATURFESTIVAL 2021
Alejandro Albarrán Polanco (MX) / Nathaniel Farrell (US) / Ann Jäderlund (SE) / UKON (SE) / Signe Gjessing (DK) / Monica Aasprong (NO/SE) / Andreas Vermehren Holm (DK) / Gunnhild Øyehaug / Casper André Lugg / Adelheid Seyfarth Gulbrandsen / Karoline Brændjord / Liv Gulbrandsen / June Sommer Strask / Ellen Grimsmo Foros / Montaser Abdelmawgood / Jon Ståle Ritland / Kari Stai / Håvard J. Nilsen / Erlend Skjetne / Martin Ingebrigtsen / Bendik S. Vada / Pernille Høegh (DK/NO) / Sigrid Elise Strømmen

*

Festivalen foregår digitalt mellom 11.–13. mars. Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent.

*

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

Se fullstendig program her: www.forfattersentrum.no/arr…

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Digitalt! Diktkurs med GRO DAHLE på zoom

Vi skal skrive dikt, vi skal leke og lage. Vi skal skape pust og pauser, vi skal inn i poesien. Ordet «Poesi» kommer fra gresk «poieo» som betyr: å skape. «Vers» kommer fra latin «versus» og betyr å vri og vende. Å det er dette vi skal på dette diktkurset: vi skal skape og vri og vende på ordene, prøve ut, undersøke og eksperimentere, leke og bli kjent med en haug ulike teknikker og metoder, slik som språklige bilder, slik som rytme, vi skal stille spørsmål og lage lister, finne opp ord ingen har hørt før, få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt. Ordet «Dikt» kommer fra tysk: «Dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke!

Æ Å: Språkforbindelser

grafikk: stuler og sønn

*

Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021. Temaet for festivalen er «jord». Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

SAMTALE: SPRÅKFORBINDELSER
Ann Jäderlund har vært en av svensk poesis viktigste stemmer siden åttitallet. I 2016 gjendiktet hun Signe Gjessings debutbok “Ud i det u-löse” fra 2014. Det blir et spennende møte mellom to av Skandinavias mest særpregede poeter. Samtalen ledes av Andreas Vermehren Holm. Andrea Skogtrø Eggan introduserer.
DANSK/SVENSK
Live via ZOOM

*

Les mer om deltagerne her: www.forfattersentrum.no/mid…

*

Æ Å TRONDHEIM LITTERATURFESTIVAL 2021
Alejandro Albarrán Polanco (MX) / Nathaniel Farrell (US) / Ann Jäderlund (SE) / UKON (SE) / Signe Gjessing (DK) / Monica Aasprong (NO/SE) / Andreas Vermehren Holm (DK) / Gunnhild Øyehaug / Casper André Lugg / Adelheid Seyfarth Gulbrandsen / Karoline Brændjord / Liv Gulbrandsen / June Sommer Strask / Ellen Grimsmo Foros / Montaser Abdelmawgood / Jon Ståle Ritland / Kari Stai / Håvard J. Nilsen / Erlend Skjetne / Martin Ingebrigtsen / Bendik S. Vada / Pernille Høegh (DK/NO) / Sigrid Elise Strømmen

*

Festivalen foregår digitalt mellom 11.–13. mars. Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent.

*

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

*

Se fullstendig program her: www.forfattersentrum.no/arr…

*

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

*

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

*

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Æ Å: Fire leser høyt

grafikk: stuler og sønn

*

Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021. Temaet for festivalen er «jord». Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

FIRE LESER HØYT
UKON, Casper André Lugg, Alejandro Albarrán Polanco og Monica Aasprong. Andrea Skogtrø Eggan introduserer.

*

OM DELTAGERNE
UKON (f. 1965, bosatt i Gøteborg), akronym for Ulf Karl Olov Nilsson, er forfatter og psykoanalyiker. Han debuterte i 1990 med diktsamlingen Kung-Kung og har siden publisert et knapt tjuetall diktsamlinger, en roman og to essysamlinger. Høsten 2019 kom Forklaringsopplysningane, et stort utvalg av UKONs produksjon, utført og gjendiktet av Monica Aasprong.

*

Casper André Lugg (f. 1985, bosatt i Fredrikstad) er poet. Han debuterte i 2011 med “Lite rekviem”, og har siden da gitt ut fire diktsamlinger. Hans siste utgivelse er "Mariabiotopene "som kom i 2019. En fragmentert natur og eksistensielle tapserfaringer er sentrale tematikker i forfatterskapet hans, men også det håpefulle potensialet i intime utvekslinger mellom mennesket, ånd og materie.

*

Alejandro Albarrán Polanco (MX) (f. 1985, bosatt i Xalapa-Enríquez, Veracruz) er poet, kunstner og musiker. Han har gitt ut fire diktsamlinger, og er oversatt til engelsk, fransk, portugisisk, polsk, svensk og norsk. Hans siste utgivelse er “Algunas personas no son caballos”. Polanco leser med sin norske gjendikter Bendik Vada.

*

Monica Aasprong (f. 1969, bosatt i Stockholm) er en norsk poet, oversetter og redaktør. Hun har skrevet fire diktsamlinger, men debuterte med en roman, “mellom Alex Gobulev og meg”, i 1997. En stor del av forfatterskapet er installasjoner og arbeider som beveger seg mot grensen til andre kunstarter. Hun er tidligere litteraturansvarlig i Morgenbladet. Poesien hennes har vært oversatt til en rekke språk, blant annet engelsk, spansk, italiensk og kinesisk.

*

Festivalen foregår digitalt mellom 11.–13. mars. Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent.

*

Se fullstendig program her: www.forfattersentrum.no/arr…

*

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

*

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

*

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Æ Å: Om forholdet mellom menneske og sted

*


grafikk: stuler og sønn

*

Velkommen til Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021. Temaet for festivalen er «jord». Med dette temaet ønsker vi å sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

SAMTALE: OM FORHOLDET MELLOM MENNESKE OG STED
Nathaniel Farrell har et talent til å transportere leseren til stedene han skildrer gjennom presis språkføring og et årvåkent blikk for detaljer. Hans debutbok Newcomer ble gjendiktet av Martin Ingebrigtsen i 2018. Samtalen ledes av Sigrid Elise Strømmen. Andrea Skogtrø Eggan introduserer.
ENGELSK.
Live via ZOOM

*

OM DELTAGERNE
Nathaniel Farrell (US) (f. 1977, bosatt i Saint Louis, Missouri) er oppvokst i Western Pennsylvania. Farrell er lærer og poet, med doktorgrad i engelsk litteratur fra Columbia University i New York. Han har gitt ut to bøker, den siste av disse, “Lost Horizon”.

*

Martin Ingebrigtsen (f. 1984, bosatt i Trondheim) er i all hovedsak poet og gjendikter. Han debuterte i 2018 med boka “riv av seg ansiktet” på Samlaget, hvor han også ga ut gjendiktningen av Nathaniel Farrells “Nykommar” samme år. I 2021 er han aktuell med gjendiktninger av Åsa Maria Krafts “Robotsand” og et utvalg dikt fra Nathaniel Farrells andre bok, “Lost Horizon”.

*

Sigrid Elise Strømmen (f. 1990, bosatt i Trondheim) har en master i litterær oversettelse, og jobber frilans som oversetter og språkvasker. Hun skriver litteraturkritikk for Bokvennen Litterær Avis, er redaksjonsmedlem i litteraturtidsskriftet Beijing Trondheim og er også med og lager Ymse, en fanzine for litteratur og kunst.

*

Festivalen foregår digitalt mellom 11.–13. mars. Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent.

*

Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

*

Se fullstendig program her: www.forfattersentrum.no/arr…

*

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

*

Samarbeidspartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

*

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021

Æ Å Trondheim litteraturfestival
grafikk: stuler og sønn

*

Æ Å Trondheim litteraturfestival 2021 vil foregå mellom 11. og 13. mars. I år blir festivalen digital. Temaet for festivalen er «jord». Vi vil med dette temaet sette fokus på bokstaver, språk og litteratur som et grunnlag og jordsmonn for eksistensen vår.

*

Det digitale programmet presenteres i samarbeid med Litteraturhuset i Trondheim. Festivalens enkelte programposter blir strømmet til bestemte dager og tider, og hver enkelt video vil ligge tilgjengelig i 24 timer hver før de tas ned. Det er gratis for publikum å se festivalen på nett. Publikum kan forvente seg en flora av opplesninger, samtaler, foredrag, presentasjoner og musikalske innslag, samt språk-, kultur- og naturforbindelser på tvers av landegrenser og kontinent. Æ Å Trondheim litteraturfestival arrangeres annethvert år. Arrangør er Norsk Forfattersentrum Midt-Norge.

*

DELTAGERE, Æ Å TRONDHEIM LITTERATURFESTIVAL
Alejandro Albarrán Polanco (MX) / Nathaniel Farrell (US) / Ann Jäderlund (SE) / UKON (SE) / Signe Gjessing (DK) / Monica Aasprong (NO/SE) / Andreas Vermehren Holm (DK) / Gunnhild Øyehaug / Casper André Lugg / Adelheid Seyfarth Gulbrandsen / Karoline Brændjord / Liv Gulbrandsen / June Sommer Strask / Ellen Grimsmo Foros / Montaser Abdelmawgood / Jon Ståle Ritland / Kari Stai / Håvard J. Nilsen / Erlend Skjetne / Martin Ingebrigtsen / Bendik S. Vada / Pernille Høegh (DK/NO) / Sigrid Elise Strømmen

*

Sponsorer: Trondheim kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Fritt Ord, Arild og Emilie Backhes Fond, NTNU og Norsk Forfattersentrums medlemsfond.

*

Samarbeidpartnere: Litteraturhuset i Trondheim og Trøndersk forfatterlag.

*

Kunstnerisk råd: Bendik Vada, Kaisa Aglen og Margrethe Aas.

Per Platou om Walter Murch

Walter Murch (1943) er en utrettelig og utrolig filmkunstner som har vært med på å gjøre lyd til en kunstform.

Sort Kanal — Holy Toy

Holy Toy kom ut med sitt siste album 15. januar 2021 – Close All Doors.

I den forbindelse har jeg tar en titt på og spiller fra alle Holy Toys utgivelser. Det er til sammen 9 album, 3 tolvtommere og 2 singler og en EP. Samlealbum hopper jeg over.

Spillelista legges ut på Sort Kanals hjemmeside kort tid etter sending.

Sort Kanal sender hver mandag kveld på Radio Nova (dab) i tidsrommet 2030-2200. Programmet streames under sending fra Radio Nova (øverst på sida), så du behøver ikke oppholde deg i Oslo-området for å høre programmet. Radio Nova er også tilgjengelig på nettradio som for eksempel TuneIn.

Mer om Sort Kanal på Wikipedia

Dessuten er de siste fem programmene (og vel så det) som er sendt tilgjengelig for lytting fra Sort Kanals side på Radio Nova.

Kampenjazz: Piano-forum Nettkonsert

Christian Wallumrød sier om dette initiativet:
“Impulsen til prosjektet var tanken på alle de ulike pianistene som med åpen og utforskende holdning stadig dykker ned i dette instrumentet og leter etter noe. Det hadde vært kult med et slags forum der vi kunne møtes og prøve ut noe av det vi har funnet, eller noe som vi fremdeles leter etter. Et lite arbeidsfellesskap for åpen scene, og gjerne med mulighet for gjentakelse, der man kan gjøre et nytt forsøk med den samme musikken, eller noe annet. Derfor tok jeg kontakt med både Kampenjazz/Caféteatret og Kafé Hærverk, og begge steder har vist stor entusiasme for å legge til rette for noen sånne piano-hendelser. Dette er to av byens hardtarbeidende scener for nåtidsmusikken (i vid forstand!), og med sine ulike instrumenter og rom passer begge veldig bra for prosjektet. På konserten søndag 14. mars blir det små solo-sett med de fem musikerne.»

COVID-19 and Inequality: Gender, Work, and Migration

Programme

14:00 Welcome and introduction by Inger Skjelsbæk, Director of Centre for Gender Research and Svein Stølen, Rector of the University of Oslo.

14:10-14:30 Keynote lecture by Beverley Skeggs, Distinguished Professor at Lancaster University and lead on Global Economies of Care at the London School of Economics:

“The Value of Death: What Covid-19 Has Taught Us about Opportunism, Inequality and Social Reproduction”

Achille Mbembe draws attention to the dark side of Western governance, how the desires, fears, affects, relations, and violence that drove colonialism, are now evidenced more generally. He calls this necropolitics. I’ll show how the legacies of colonialism which designate which lives matter are being reinvigorated and institutionalised in a political economy in which politicians and their friends reap monetary gains. Death becomes a matter of calculation factored into profitability. The responsibility for social reproduction becomes entrenched as people fight to survive. Care, is paradoxically symbolically recognised, devalued and essential. Viewing the present through colonial legacies redirects our attention enabling us to see how concepts such as surplus, disposable, superfluous and deportable are as significant as labour for understanding the current political economy. The social contract (or social compact/settlement) which once offered a form of protection is fracturing, a point even recognised by supra-state institutions such as the IMF and World Bank. The symptoms of this fracturing is evidenced in the spread of corruption, conspiracy and lack of accountability. As many of the gains for which feminists have fought for hard and long are being eroded, what do we do?

14:30-15:00: Presentations by:

Christine M. Jacobsen – Professor at the Department of Social Anthropology, University of Bergen – “Vulnerability in Pandemic Times: The Case of Migrants with a Precarious Legal Status in France”

Mari Teigen – Research professor and Director of CORE – Centre for Research on Gender Equality, Institute for Social Research – “COVID 19 – Challenges to the Robustness of the Nordic Gender Equality Project”

Stine Thidemann Faber – Associate Professor, University of Aalborg – “The Turmoil of Living in Lockdown: Gender Equality Impacts, Pitfalls and Possible Promising Tendencies”

15:00-15:30: Panel discussion

The event will be hosted and moderated by Shazia Majid, journalist and op-ed columnist at VG and author of Ut av skyggene: den lange veien mot likestilling for innvandrerkvinner.

AVLYST Kampenjazz: Kongle trio Strømmekonsert

Foto Margit R Omholt

Siden vi fortsatt ikke kan møtes på Cafeteatret for å høre musikk sammen sender vi musikken hjem til deg. Du kan se og høre denne konserten uten å løse billett. En gave fra oss til dere mens vi venter på at vi igjen kan nyte musikk i samme rom, den flotte salen på Cafeteatret. Fra og med 14. mars vil man måtte kjøpe billett for å få adgang til våre nettkonserter.

Sammen på scenen skaper musikerne i Kongle Trio et lekent og fritt musikalsk univers. Trioen gir plass til det skjøre og vakre, samtidig som sansen for beat, låtstruktur og utforsking av teksturer reflekteres i musikken. Samspillet er alltid i fokus, basert på en delt nysgjerrighet for mulighetene i et akustisk trioformat og for melodisk friimprovisasjon.

Trioen startet å spille sammen i 2019 etter at de tre møttes på Norges musikkhøgskole. Det klaffet både musikalsk og sosialt fra første stund, og siden har trioen spilt så ofte det har bydd seg en mulighet. Det er også plass til humor og sceneshow; det skal være gøy å spille, og minst like moro å høre på!

Trioen er ett av fire band i finalen i JazzINTRO – Norsk jazzforums lanseringsprogram for unge musikere. Etter diverse utsettelser vil vil finalen arrangeres i slutten av april. Vi blir ikke overrasket dersom Kongle trio går av med seieren!

Og alle kongler gleder seg!

Strømmen finner du her:
www.facebook.com/Kampenjazz
www.facebook.com/groups/174…
www.youtube.com/channel/UCo…

Sort Kanal på Radio Nova – Apala!

Avansert polyrytmikk, vokalharmonier, call- and response – Apalamusikk er ukjent for de fleste utenfor Nigeria. Det kom en samleplate i fjor, hvor sjangeren for første gang ble gjort kjent utenfor Vest-Afrika. Sort Kanal tar deg gjennom sjangerens historie og største artister, med låter du ikke finner på verdensveven. Programleder er Rune Flaten.

Zoomusp – virtuell skogspils

Siden vi ikke får gått ut og tatt en øl på Galgen eller andre steder, så inviterer jeg herved til Zoomusp – virtuell skogspils på Zoom. Jeg har tilgang til en konto for opptil 100 personer i opptil 24-timers videosamtale.

Alle er velkomne uansett hvor de bor :).

us02web.zoom.us/j/824832972…

Torun Eriksen med Spirit in the Dark – live stream

Fine funk! Gospel drama! Hard blues!

Lørdag 27. februar, kl 21.00. Prøvebilde starter kl 20.00 – kr 100

Spirit in the Dark er en dynamisk trio ledet an av et orgel-lokomotiv og en rytmeseksjon som legger skinnene foran seg på veien til skyene. Og vi kan ikke tenke oss en bedre vokalist til å matche denne drivende sørstats-dampende soulen enn Torun Eriksen. Hun har i hele sin karriere sunget presist, personlig og intenst, og Eriksen har gitt oss fantastiske opplevelser i både store og små konstellasjoner.

Nå er hun vokalist i et fantastisk, tett lite band, her får du jazz, pop og soul som kommer til å gjøre hjemmelørdagen din til en kveld til å minnes!

Torun Eriksen – vokal, David Wallumrød orgel, Audun Erlien – bass, Anders Engen – trommer

ENGLISH:

  • This is a live streaming. That means it starts at 20.00 CET and ends when it’s over. Let’s watch, listen and be here together! Tickets are 100 NOK which is approx. 9£/ 10€/ 12$ each. You will get an e-mail with a link to the stream in your web browser and the clock counting down.

New Dance – live streaming

Brand new band with a long history of free, improvised greatness!

Torsdag 25. februar, kl 20.00. Vi teller ned fra kl 19.00 – kr 100

New Dance er Neumann/Gutvik/Håker Flaten/Nilssen-Love, bandet hadde sin debut i sommerserien vår, Jazzscenens motgift til korona-avlysningene tidligere den våren. At vi fikk med disse, var en inspirerende lykke! Nå har New Dance spilt inn musikk og skal ut på en liten norgesturné!

Bandet følger nervetrådene fra The Quintet med tett og energisk improvisasjon fra gamle kjente. Med utgangspunkt i den legendariske kvintetten som foruten Calle, Ketil og Paal, også besto av Bjørnar Andresen og Eivind Opsvik. Ingebrigt spiller gjerne for to og med sin blodsbror i rytmeseksjonen er det ingen tvil at denne kvartetten viderefører det Quintet sto for. Energisk og fysisk, fri jazz fra folk med fabelaktig retningssans.

Calle Neumann er stormens stille senter, en saksofonist som aldri gir seg i leten etter nye toner og stemninger. Han har hatt en lang og omfangsrik karriere i jazzen, et vitalt levende, stadig søkende jazzikon. Ketil Gutvik er en svært aktiv musiker og arrangør i Oslo og omegn, Håker Flaten og Nilssen-Love går lang vei tilbake med samarbeid i bl.a. Element, Atomic, School Days og The Thing. New Dance og en ny vår for spennende, improvisert musikk med alt i spill!

Calle Neumann – saksofon, Ketil Gutvik – gitar, Ingebrigt Håker Flaten – bass, Paal Nilssen-Love – trommer

Her er et fint intervju med Calle Neumann i Now’s the time fra i sommer.

Foto: Kerstin Siemonsen

ENGLISH:

  • This is a live streaming. That means it starts at 20.00 CET and ends when it’s over. Let’s watch, listen and be here together! Tickets are 100 NOK which is approx. 9£/ 10€/ 12$ each. You will get an e-mail with a link to the stream in your web browser and the clock counting down.

Simona Barbera: Between the translucent and the blue

“There is this place where time stops, holds up. Walking across the fading streets, in this year of dispersed rerouted empty archives, it seems like we’ve all given up too easily. Vampire youth light up corners, lingering at the edge of concrete benches and unbreakable glass windows, escaping small block of flats. Gyms shut down while in the background, widening lights of corporate shopping malls flicker in reflection all night and all day. Under the cover of dawn, the intersecting multitude is not a meeting place but a disjointed lot – Also the rhizome of the unsaid and of dusk lines, all counterpoints to the well-lit center halls. Broken neon lights hanging loose, underscore blinking to the restlessness of life itself. In a fog, in downpour, or a muted morning. Still, time looking for a single point of failure.

A gust blows past city tunnels under outskirt borders, queues split sideways, where resistance always fills the breeze breathing with the impossible.
Here is where I felt something different. Something unwritten as the sound of the hidden city made barely visible. Surfaces that stretch out in un-gridded noise, a dispersion of waves, particles, and broken curves."

-

Simona Barbera er en italiensk kunstner som primært jobber med installasjoner som inkluderer lyd og multimediaobjekter. Hennes senere kunstneriske praksis fokuserer på soniske skulpturer integrert i installasjoner og som reagerer på spesifikke romlige sammenhenger. Ved å utforske følsomhetene i urbane rom, stammer de fleste av hennes verk fra det akustiske miljøet som senere utvikler seg til abstrakte soniske teksturer av lagdelte former.

Stemme og bevegelser: Noam Julian Vannucci, Tania Hinz.

*Lydgalleriet continues to follow local and national guidelines for safety ❤ *

Mulatu Astatke

Verdensmesteren og legenden returnerer etter år med utsolgte konserter. Hver konsertopplev med Mulatu er unik, og dette blir intet unntak.

En av Cosmopolites favoritt-gjengangere returnerer 13.mai etter år med utsolgte konserter i Soria Moria-slottet på Torshov. Vi inviterer han til stadighet fordi hver konsert er unik, og med stort fokus på improvisasjon og et fantastisk samspill mellom musikerne, blir vi aldri skuffet.

Vi snakker om Mulatu Astatke, verdensmesteren som har inspirert Nas, Damien Marley, K’naan, Kanye West og Fleetwood Mac — for å nevne noen — med sin innovative «ethio-jazz». Etiopisk jazz er en unik fusjonering av tradisjonell etiopisk musikk med jazz, afro-funk, soul og latinske rytmer, og regnes som en av Etiopias største innovasjoner.

Mulatu Astatke får en stadig større tilhengerskare, og dukket etter hvert i karrieren sin opp på en rekke historiske plater, der særlig utgivelsen i “Ethiopiques”-serien fikk mange til å sperre opp ørene. I tillegg har musikken blitt brukt i flere filmer, og både Elvis Castello og Robert Plant har erklært seg som store fans.

76 år gammel er Astatke like aktiv som alltid, og spiller gnistrende konserter rundt om i verden. Han har i nyere tid samarbeidet med både Either/ Orchestra i USA og The Heilocentrics i England, og ga i 2010 ut det kritikerroste albumet “Mulatu Steps Ahead”, som er en fantastisk blanding av afrikanske rytmer, funky blåsere, følsomme jazzelementer og et nesten hypnotisk storband-sound.

Line-up TBC

Kampenjazz: Plateslipp: Tanaka/Lea/Strønen Strømmekonsert

Foto Knut Bry

Det startet for få år siden som et uformelt øvingsband på Musikkhøgskolen. Det har blitt en konsert- og festivalfavoritt for mange. Med start i noen felles valgte utgangspunkt fabuleres det fritt fram stor musikk. Alt dette innenfor et åpent sonorisk landskap bygget over frie assosiasjoner og stream-of-conciousness-lik kommunikasjon. Nå gir trioen endelig ut sin debutplate “Bayou” på ECM Records
Møt tre gode Kampenjazzvenner i et intenst og vakkert samspill der musikken er nyskapt hvert sekund.
Musikk uten forhåndsutdelt fasit – musikk som skrives på nytt hvert øyeblikk!

Antonio Andrade Guitar Duo

Gjennom sin lange verdensomspennende karriere som suksessfull flamenco-gitarspiller, har Antonio Andrade skrevet utallige flamencoproduksjoner, hovedsakelig for dans.

Med sin ‘Antonio Andrade Duo’ presenterer han det flotte mangfoldet innenfor flamenco-gitarspill, og for anledningen har han med seg Javier Leal. Antonio Andrade kommer fra Sevilla, en av de andalusiske byene med mye tradisjon for flamenco.

Oppvokst i en «aficionados»-familie (flamenco-elskere), har denne gamle musikktradisjonen blitt en stor del av livet hans, spesielt påvirket av sin onkel – legenden Jose Menese. Som gitarist har Andrade jobbet med kjente artister slik som Javier Barón, Israel Galván, Antonio «El Pipa», Javier Cruz, «La Lupi» og mange flere, som alle har hatt stor innflytelse på Andrade og tilegnet ham bred erfaring. Sammen med Úrsula Moreno, grunnla han «Companía Flamenca Antonio Andrade i 2001, som er blitt et svært anerkjent flamencokompani.

Line-up:

Antonio Andrade – Gitar
Javier Leal – Gitar

Djangofestivalen 2021

I 2021 arrangeres det 3 dager med Djangofestivalen, 2 konserter per dag og 200 billetter ute for salg per dag. Kom å opplev årets høydepunkt under de tryggeste rammene!

Lørdag 12.06:

CONTREBANDE :
Fiona Monbet, Pierre Cussac, Antoine Boyer & Damien Varaillon (F)

Olli Soikkeli Trio feat. Marian Petrescu (FI)

Konferansier: Jon Larsen

Kjøp festivalpass her!
Om Djangofestivalen

Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etterhvert er kopiert i over 50 land. Den norske Django-festivalen er den eldste av disse, og ble startet av Jon Larsen fra Hot Club de Norvège.
- Jeg tror folk blir grepet av musikken hans, fordi den fungerer på så mange plan. Ved første møte blir man kanskje slått av den sorgmuntre tonen og de enkle rytmene, men samtidig byr Django på så mye mer enn bare det lettfattelige, har Jon Larsen sagt

Mange av de største navnene innen stringswing-musikken har stått på scenen under Djangofestivalen i årenes løp. Det gjelder ikke bare en lang rekke internasjonale navn, men også norske utøvere som har fått sans for musikken.
De største Django-festivalene i verden i dag er i Paris og New York.

Djangofestivalen og Cosmopolite
Cosmopolite har vært vertskap for Djangofestivalen helt siden 1992. Festivalen utgjør en sentral del av det brede tilbudet som viser hvor viktig Cosmopolite er som møteplass mellom mennesker og kulturer.

Django Reinhardt biografi

Festivalsiden på Facebook

Djangofestivalen 2021

Kjære publikum,

I 2021 arrangeres det 3 dager med Djangofestivalen, 2 konserter per dag og 200 billetter ute for salg per dag. Kom å opplev årets høydepunkt under de tryggeste rammene!

Fredag 11.06:

Nitcho Reinhardt Trio (F)

Gismo Graf Trio (DE) feat. Tim Kliphuis (NL)

Konferansier: Jon Larsen

Kjøp festivalpass her!

Om Djangofestivalen

Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etterhvert er kopiert i over 50 land. Den norske Django-festivalen er den eldste av disse, og ble startet av Jon Larsen fra Hot Club de Norvège.
- Jeg tror folk blir grepet av musikken hans, fordi den fungerer på så mange plan. Ved første møte blir man kanskje slått av den sorgmuntre tonen og de enkle rytmene, men samtidig byr Django på så mye mer enn bare det lettfattelige, har Jon Larsen sagt

Mange av de største navnene innen stringswing-musikken har stått på scenen under Djangofestivalen i årenes løp. Det gjelder ikke bare en lang rekke internasjonale navn, men også norske utøvere som har fått sans for musikken.
De største Django-festivalene i verden i dag er i Paris og New York.

Djangofestivalen og Cosmopolite
Cosmopolite har vært vertskap for Djangofestivalen helt siden 1992. Festivalen utgjør en sentral del av det brede tilbudet som viser hvor viktig Cosmopolite er som møteplass mellom mennesker og kulturer.

Django Reinhardt biografi

Festivalsiden på Facebook

Djangofestivalen 2021

Kjære publikum,
I 2021 arrangeres det 3 dager med Djangofestivalen, 2 konserter per dag og 200 billetter ute for salg per dag. Kom å opplev årets høydepunkt under de tryggeste rammene!

Torsdag 10.06

Hot Club De Norvegè (N) + Majken Christiansen (DK)

Aurore Voilqué Trio feat. Angelo Debarre (F)

Konferansier: Jon Larsen

Kjøp festivalpass her!

Om Djangofestivalen

Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt feiret med en egen festival i Norge, en tradisjon som etterhvert er kopiert i over 50 land. Den norske Django-festivalen er den eldste av disse, og ble startet av Jon Larsen fra Hot Club de Norvège.
- Jeg tror folk blir grepet av musikken hans, fordi den fungerer på så mange plan. Ved første møte blir man kanskje slått av den sorgmuntre tonen og de enkle rytmene, men samtidig byr Django på så mye mer enn bare det lettfattelige, har Jon Larsen sagt

Mange av de største navnene innen stringswing-musikken har stått på scenen under Djangofestivalen i årenes løp. Det gjelder ikke bare en lang rekke internasjonale navn, men også norske utøvere som har fått sans for musikken.
De største Django-festivalene i verden i dag er i Paris og New York.

Djangofestivalen og Cosmopolite
Cosmopolite har vært vertskap for Djangofestivalen helt siden 1992. Festivalen utgjør en sentral del av det brede tilbudet som viser hvor viktig Cosmopolite er som møteplass mellom mennesker og kulturer.

Django Reinhardt biografi

Festivalsiden på Facebook

The Organ Club

Charles Mena og resten av Orgel klubben måtte gjøre om på planene sine når julekonserten dessverre måtte avlyses, med nytt repertoar er de nå klare til å gi dere en uforglemmelig kveld med fantastisk musikk.

Line-up:

Freddy Dahl: Guitar vocals,
Lasse Weeden: Bass
Brynyulf Blixx: Keys
Sidiki Camara: Perc/ Vocals
Gisle Johansen: Sax
Maria (Lotus) Karlsen: vocals Rap,
Sisi Sumbundu: Vocals Luison
Capote : Perk Vocal

Melingo

Som en mytisk figur på den argentinske rockescenen, nylig gjenoppfunnet som eksponent for vill og forbitret tango, er sanger, klarinettist, komponist, performer og multikunstner, Melingo, et levende kaleidoskop. Siden 2014 har han skapt historien om Linyera: et alter-ego, et påskudd for en reise til opprinnelsen til tango og sitt eget slektstre, hvor det nyeste albumet ‘Oasis’ utgitt i 2020 på Buda Musique, er den siste delen av triologien.

Melingo var en mørk punk-rocker som ble en av tangoens fremste representanter med sin rustne stemme og gangstertakter. Han var en av 70-tallets myteomspunne undergrunnsrockere i Argentina, før han dro i eksil og herjet musikkscenene i Brasil og Spania, for så å slå seg ned i Paris.

Født i Buenos Aires i 1957, startet han å lære musikk på Carlos López Buchardo National Music Adacemy allerede som barn, hvor han studerte klassisk gitar og klarinett. I senere tid har han vært innom de fleste sjangre med stor suksess, men de siste årene er det altså som “tanguero” han har fått et navn. Et av prosjektene som virkelig skjøt fart på karrieren var albumet ‘Santa Milonga’, utgitt på labelet til den svært anerkjente gitaristen fra Gotan Project, Eduardo Makaroff,

Historien om Linyera er en serie bygget rundt karakteren til den omstreifende Celeste, som åpnet en sti preget av mørke komposisjoner som koblet seg sammen med de bysantinske røttene til hans forfedre. Sangene inneholder kraftige tekster av latinamerikanske poeter fra lunfardo-tradisjonen: Carlos de la Pua, Evaristo Carriego og fremfor alt den berømte tangoskaperen Luis Alposta.

Vi ser frem til å presentere Melingos unike utrykk på Cosmopolite den 25.mars!

Best Western Swing

Line-up:

Asle Røe – Gitar
Stian Carstensen – Steelgitar og trekkspill
Staffan William-Olsson – Gitar
Finn Guttormsen – Bass
Jarle Vespestad – Trommer

Best Western Swing er fem musikere forent i sin kjærlighet til western swing, hestejazz, bææ-bop og andre rurale uttrykk for jazzifisert dansemusikk fra de amerikanske sørstater (f.eks. Bob Wills, Spade Cooley, Jimmy Bryant/Speedy West og Hank Garland). I et videre perspektiv kan man kalle det ”instrumental elektrisk americana”.

BWS (som på ingen måte er ortodokse museumsvoktere) er anført av Asle Røe, opprinnelig fra Molde men med tolv år som profesjonell gitarist i Houston, Texas. Med på laget er 60% av Farmers Market: Stian Carstensen på steelgitar og trekkspill, Finn Guttormsen på bass og Jarle Vespestad på trommer, samt gitarist Staffan William-Olsson fra The Real Thing. Antall strenger totalt: 36.

Digitalt! Igangsetterkurs med GRO DAHLE på zoom

Digitale skrivekurs på ZOOM

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det.

Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker

Det er tre ulike bolk-typer og pause mellom bolkene:

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake.

Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare

Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på.

Ha tilgjengelig:

Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok.

Noe å skrive med.

Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe

Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder

Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på

Brød til å lukte på, puste gjennom

Genser med mye lukt

En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i

Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien.

Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til:

Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube

En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker.

Kampenjazz: Holum Trio Strømmekonsert

Foto Oda Aunan
Holum Trio feirer snart tiårsjubileum. Improvisert musikk med pop-tvist. Åpne strukturer og dynamisk vekselvirkende lag, men også musikk med det enkle, melodiske i bunnen. Også kjent som frisk norsk jazz!
Våren 2019 kom trioens andre album, «Borte». Denne plata samler opp erfaaringer etter trioens musikalske reise gjennom ti år. Nordiske kvarttoner drar ut i verden og møter arabiske toneganger og afrikanske rytmer. En dash europeisk frijazz setter smak på denne norske lapskausen.
Heime, borte, uavgjort! Holum 3-0
Strømmen finner du her:
www.facebook.com/Kampenjazz
www.facebook.com/groups/174…
www.youtube.com/channel/UCo…

intro til IMPRO – sosialt, trygt og gøy! (på nett)

Impro er lek og moro av og med andre voksne! Det er sosialt, gøy og noe alle kan gjøre!

Velkommen til en intro til IMPRO, der du får muligheten til å prøve enkle og morsomme improøvelser i trygge omgivelser og på en inkluderende måte.

Øvelsene gir oss praktisk erfaring med verktøy som gjør oss bedre på samarbeid, kreativitet og spontanitet.

Alt dette gjør vi uten at noen må opptre for hverandre, være morsom eller prestere på noe som helst måte. Hos oss er alt frivillig og feil noe av det beste du kan gjøre!

Du trenger ikke forberede noe som helst, kom som du er!

Dette er for deg som liker å ha det gøy!

Og deg som vil bli mer kreativ og spontan, bedre på samarbeid, kjenne på tilstedeværelse, koble ut hodet, definerer deg selv som introvert, ekstrovert, begge eller ingen av delene, oppleve mestringsfølelse, være deg selv, være noen andre, bli tryggere på presentasjon, tryggere på å feile, eller bare leke med andre voksne.

Viser bare de nyeste 400.