BEK

BEK er et kompetanse- og ressurssenter for tverrfaglig og tverrestetisk arbeid i kryssfeltet mellom kunst og ny teknologi.
BEK retter seg mot den produserende delen av kunstfeltet og har kunstnere som primær målgruppe. Lokalt og regionalt skal vi fylle de daglige behov kunstnerne som arbeider med nye medier har. Nasjonalt skal vi fylle funksjoner der BEK har spisskompetanse og er særlig profilert. Internasjonalt skal vi være aktive i forhold til de fagfeltene som er gitt særlig prioritet.
BEK står for: Bergen Senter for Elektronisk Kunst.


Dette har skjedd på BEK…

Mandag 3. mai

 • 19:00 What is (your) dance? / prøverommet at BEK, BEK

  Is dance a universal language?

  Rita Maria Muñoz is researching this question and invites you to a special prøverommet* where you will be able to experience the movements, thoughts and silences of the performance. As a spectator you are welcomed and allowed a place to question and ponder what dance is, what it is to you, and if dance is a universal language.

Fredag 21. februar 2014

 • 10:00 Jitter workshop for viderekommende, BEK

  Wesley Smith fra Cycling’74 holder en ukes workshop ved BEK i februar 2014. Jitter muliggjør arbeid med video og 3D-grafikk, og er en del av Max. Workshopen vil være rettet mot viderekommende kreativt arbeid med Jitter og OpenGL, deriblant GLSL programmering vha. gen, fysisk modellering, mm.

Torsdag 20. februar 2014

 • 10:00 Jitter workshop for viderekommende, BEK

  Wesley Smith fra Cycling’74 holder en ukes workshop ved BEK i februar 2014. Jitter muliggjør arbeid med video og 3D-grafikk, og er en del av Max. Workshopen vil være rettet mot viderekommende kreativt arbeid med Jitter og OpenGL, deriblant GLSL programmering vha. gen, fysisk modellering, mm.

Onsdag 19. februar 2014

 • 10:00 Jitter workshop for viderekommende, BEK

  Wesley Smith fra Cycling’74 holder en ukes workshop ved BEK i februar 2014. Jitter muliggjør arbeid med video og 3D-grafikk, og er en del av Max. Workshopen vil være rettet mot viderekommende kreativt arbeid med Jitter og OpenGL, deriblant GLSL programmering vha. gen, fysisk modellering, mm.

Tirsdag 18. februar 2014

 • 10:00 Jitter workshop for viderekommende, BEK

  Wesley Smith fra Cycling’74 holder en ukes workshop ved BEK i februar 2014. Jitter muliggjør arbeid med video og 3D-grafikk, og er en del av Max. Workshopen vil være rettet mot viderekommende kreativt arbeid med Jitter og OpenGL, deriblant GLSL programmering vha. gen, fysisk modellering, mm.

Mandag 17. februar 2014

 • 10:00 Jitter workshop for viderekommende, BEK

  Wesley Smith fra Cycling’74 holder en ukes workshop ved BEK i februar 2014. Jitter muliggjør arbeid med video og 3D-grafikk, og er en del av Max. Workshopen vil være rettet mot viderekommende kreativt arbeid med Jitter og OpenGL, deriblant GLSL programmering vha. gen, fysisk modellering, mm.

Fredag 13. desember 2013

 • 10:00 Workshop – Introduksjon til OpenMusic, BEK

  OpenMusic er et fritt tilgjengelig grafisk program for dataassistert komposisjon. Med mange verktøy og muligheter for arbeid med musikalske strukturer, er OpenMusic spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse.

  BEK tilbyr en en-ukes workshop med Anders Vinjar. Workshopen vil gi en innføring i kreativt arbeid med OpenMusic for komponister og skapende musikere, med felles gjennomganger og mer individuell oppfølging av hver enkelt deltager og deres prosjekter.

Torsdag 12. desember 2013

 • 10:00 Workshop – Introduksjon til OpenMusic, BEK

  OpenMusic er et fritt tilgjengelig grafisk program for dataassistert komposisjon. Med mange verktøy og muligheter for arbeid med musikalske strukturer, er OpenMusic spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse.

  BEK tilbyr en en-ukes workshop med Anders Vinjar. Workshopen vil gi en innføring i kreativt arbeid med OpenMusic for komponister og skapende musikere, med felles gjennomganger og mer individuell oppfølging av hver enkelt deltager og deres prosjekter.

Onsdag 11. desember 2013

 • 10:00 Workshop – Introduksjon til OpenMusic, BEK

  OpenMusic er et fritt tilgjengelig grafisk program for dataassistert komposisjon. Med mange verktøy og muligheter for arbeid med musikalske strukturer, er OpenMusic spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse.

  BEK tilbyr en en-ukes workshop med Anders Vinjar. Workshopen vil gi en innføring i kreativt arbeid med OpenMusic for komponister og skapende musikere, med felles gjennomganger og mer individuell oppfølging av hver enkelt deltager og deres prosjekter.

Tirsdag 10. desember 2013

 • 10:00 Workshop – Introduksjon til OpenMusic, BEK

  OpenMusic er et fritt tilgjengelig grafisk program for dataassistert komposisjon. Med mange verktøy og muligheter for arbeid med musikalske strukturer, er OpenMusic spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse.

  BEK tilbyr en en-ukes workshop med Anders Vinjar. Workshopen vil gi en innføring i kreativt arbeid med OpenMusic for komponister og skapende musikere, med felles gjennomganger og mer individuell oppfølging av hver enkelt deltager og deres prosjekter.

Mandag 9. desember 2013

 • 10:00 Workshop – Introduksjon til OpenMusic, BEK

  OpenMusic er et fritt tilgjengelig grafisk program for dataassistert komposisjon. Med mange verktøy og muligheter for arbeid med musikalske strukturer, er OpenMusic spesielt innrettet mot komposisjonsarbeid eller musikalsk analyse.

  BEK tilbyr en en-ukes workshop med Anders Vinjar. Workshopen vil gi en innføring i kreativt arbeid med OpenMusic for komponister og skapende musikere, med felles gjennomganger og mer individuell oppfølging av hver enkelt deltager og deres prosjekter.

Lørdag 23. november 2013

 • 10:00 Performance Nå 4, BEK

  Performance Art Bergen og BEK inviterer til Performance Nå 4, lørdag 23. november fra kl 10:00-18:30 i C. Sundtsgate 55. Performance Nå 4 er kuratert av Karen Kipphoff (PAB) og presenterer kunstnere som på ulike måter arbeider i grensesnittet mellom performance og elektronisk kunst. Kunstnerne som deltar er Espen Sommer Eide/Kristin Tårnesvik (NO), Guro Gomo (NO), Amanda Steggell (UK/NO) og Paolo Zuccotti (IT/SE)/ Jan Hajdelak Husták (CZ/NO) OBS! Deltakelse i den interaktive performancen «Taking …

Tirsdag 8. oktober 2013

 • 20:00 EDGE OF WRONG 2013 – Norge og Island, BEK

  ‘Since then, experience has taught me, and a host of writers have confirmed, that getting lost is not always a bad thing. One might even consider misdirecting a stranger for his own good.’ – Ivan Vladislavic in Portrait with Keys

Fredag 31. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Torsdag 30. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Onsdag 29. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Tirsdag 28. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Mandag 27. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Søndag 26. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …

Lørdag 25. mai 2013

 • 00:00 Videokunst – Utlysning av bestillingsverk, BEK

  BEK ønsker å invitere lokale kunstnere til å sende inn forslag til et videokunstverk som skal produseres på BEK og deretter vises på SCREEN CITY FESTIVAL i Stavanger, 25. oktober – 5. november 2013. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av verket og produksjonsprosessen, det er avgjørende at arbeidet skal presenteres i det offentlige rom. En integrert del av forslaget er et aktivt engasjement i våre studioer på BEK under arbeidet med verket, side ved side med andre profesjonelle kunstnere, …