Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

Gamle Festsal tilhører Universitetet i Oslo, og ligger i Urbygningen (øst-bygningen – mot Universitetsgaten) på universitetsområdet i Karl Johansgate 47. Området er tilholdssted for juridisk fakultet.


Dette har skjedd på Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal…

Lørdag 8. februar 2014

Tirsdag 24. april 2012

 • 18:00 Debatt: Nok mat til oss alle?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Vi blir flere og flere mennesker på kloden. Samtidig kan klimaendringer medføre reduksjon i matavlinger. Bli med på debatt 24. april i Oslo. Folk i rike land spiser stadig mer kjøtt. Dersom slik kost skal bli hverdagskost i utviklingslandene, må vi kanskje satse på genmodifisering i stor stil? CICERO Senter for klimaforskning inviterer til debatt om matsikkerhet. TID: Tirsdag 24. april klokka 1800-1900 STED: Gamle festsal, Universitetet i Oslo I PANELET: • Jens Aune, professor i agroøkologi og …

Tirsdag 17. april 2012

 • 18:10 Debatt: Kan vi fikse klimaet?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Dyrke hvitt gress? Gjødsle havet med jernpulver for å øke algeproduksjon? Spraye skyer med saltvann for å bleke dem hvitere? Pumpe partikler ut i atmosfæren for å redusere varme fra sola eller dekke Sahara med speil? Det finnes mange forslag til hvordan teknologi kan senke temperaturen på jorda. Hvilke har noe for seg og hvilke er vrøvl? Er det riktig av oss å manipulere klimaet, eller bør vi konsentrere oss om å kutte utslippene av klimagasser selv om det er mer kostbart? CICERO arrangerer med …

Tirsdag 27. mars 2012

 • 18:00 Klondike i Arktis, til jubel eller bekymring?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Bruk en time av tirsdagskvelden til å lære mer om fremtiden til de arktiske områdene! Klimaet i Arktis endrer seg raskere enn i resten av verden. Mens nordøstpassasjen blir mer navigerbar, truer mindre havis eksistensen til isbjørn, sel og arktisk sjøfugl. Mens oppvarming bedrer levevilkårene for fiskebestander som torsk og sild, kan forsuring av havet true et helt økosystem. Mens urfolks tradisjonelle levesett kan forsvinne, byr enorme oljeressurser på andre muligheter. I hvilken grad skal vi …

Tirsdag 20. mars 2012

 • 18:00 Vil Vesten oversvømmes av klimaflyktninger?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  "":http://cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=11708 I Japan bor det 120 millioner mennesker på omtrent samme areal som Norge. I 2050 kan flere hundre millioner mennesker være drevet på flukt som følge av klimaendringer. Hos oss er det altså i teorien plass til 115 millioner av dem. Skal de få slippe inn? CICERO arrangerer med støtte fra Utenriksdepartementets Refleksprogram fire folkemøter der forskere diskuterer utenrikspolitiske klimaspørsmål med utgangspunkt i problemstillinger som angår folk …

Lørdag 22. oktober 2011

Lørdag 8. oktober 2011

Lørdag 10. september 2011

Lørdag 27. august 2011

 • 14:00 “Etter 22.7” – åpen forelesningsrekke, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Universitetet i Oslo lanserer nå en forelesningsrekke som skal belyse viktige temaer som er blitt aktualisert av terrorhandlingene den 22. juli. Forelesningene er åpne for alle, og skal holdes i Gamle festsal i Universitetet i sentrum en rekke lørdager utover høsten. Første forelesning holdes kl 14.00 lørdag 27. august med temaet «Hva er terrorisme?». Prorektor Inga Bostad ønsker velkommen, Rektor Ole Petter Ottersen vil innlede og foreleser er statsviteren Anders Romarheim fra institutt for …

Mandag 23. mai 2011

 • 09:00 Oslo Sustainability Summit 2011, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  The ambition of The Oslo Sustainability Summit is to create a “mini-Davos” on sustainable future: a forum, where international researchers, experts and students can debate innovative solutions to the current environmental and social crisis. The Summit, which is a joint venture of the University of Oslo and BI Norwegian Business School, comprises The Arne Naess Symposium and the Business and Governance Forum. The overarching theme of the 2011 summit has been inspired by the famous apocalyptic …

Torsdag 23. september 2010

 • 15:30 Nasjonale kulturbygg på skraphaugen?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Åpent møte i Universitetets Gamle Festsal, Karl Johans gate 47 Torsdag 23. september kl.15.30–18.00 Debatten om de store kulturbyggene i Oslo som tømmes i løpet av det neste tiåret engas jerer. Hva betyr disse byggene for nasjonen og byen, og hva bør de brukes til? Innledning ved arkitekt Peter Butenschøn, rektor ved UiO Ole Petter Ottersen og professor Rune Slagstad. Kommentarer ved kommunalpolitiker Tone Tellevik Dahl (A), byråd Bård Folke Fredriksen (H), stortingsrepr. Trine Schei Grande (V), …

Mandag 3. mai 2010

Mandag 8. mars 2010

 • 09:30 Verdensmester i likestilling – hva nå?, Universitetet i Oslo, Sentrum, Domus Academica (Urbygningen), Gamle Festsal

  Norge er landet med tittelen ”verdensmester i likestilling”. Vi bor i ”likestillingslandet”. Likestilling er noe alle er for, og noe det er helt umulig å være mot – i alle fall på et mer prinsipielt nivå. Og Norge er landet hvor likestilling og kjønn stadig preger den offentlige debatten. Men da i form av enkeltsaker. Sjelden gjøres det forsøk på å se sammenhenger. Og sjelden gjøres det forsøk på å se hvordan forskjellsskapende strukturer som kjønn, etnisitet og klasse virker sammen i konkrete …

Mandag 1. mars 2010

Mandag 1. februar 2010

Lørdag 21. november 2009

Mandag 31. august 2009

Onsdag 11. mars 2009