Oslo Museum; Interkulturelt Museum (IKM)

Interkulturelt museum er en avdeling av Oslo Museum (OM). IKM arbeider for å fremme forståelse og respekt for kulturelt mangfold. Vi produserer utstillinger som belyser innvandringens historie og kulturelle endringer i det norske samfunnet.

IKM presenterer kunst og tradisjoner i dagens Norge og er et kompetansesenter for formidling av kulturelt mangfold. Mange av våre utstillinger er vandreutstillinger som det er mulig å bestille. IKMs virksomhet er tilrettelagt et allment publikum, men med barn og unge som spesiell målgruppe.

IKM benytter alternative innfallsvinkler til museumsformidling. I tillegg til faktakunnskap benytter IKM ulike kunstformer og enkeltmenneskers historie som en innfallvinkel i formidlingsarbeidet for å belyse forskjellige temaer. På denne måten blir formidling en blanding av opplysning og opplevelse. Utstillingene omfatter både norsk historie, lokal historie og innvandrergrupperingers spesifikke historie.

IKM henvender seg spesielt til barn og unge. Skolene er derfor en viktig arena for våre aktiviteter og de fleste utstillinger og aktiviteter er lagt opp i forhold til fag- og læreplaner på ulike nivå i skoleverket.

IKM holder til i Grønland Kulturstasjon i Oslo. Der har vi utstillingslokaler, galleri, kulturverksted, konsertlokale og konferanserom.


Dette har skjedd på Oslo Museum; Interkulturelt Museum (IKM)…

Lørdag 21. april

Tirsdag 17. april

Søndag 22. oktober 2017

Lørdag 21. oktober 2017

Torsdag 21. september 2017

Torsdag 15. juni 2017

Mandag 3. april 2017

  • 18:00 Debatt: Har Oslo Øst blitt farlig?, Oslo Museum; Interkulturelt Museum (IKM)

    Ungdom har pistoler og barn selger hasj: Interkulturelt Museum undersøker påstanden om et farlig Oslo Øst. Hvorfor blir ungdomskriminalitet i Oslo Øst koblet til innvandring? Vi tar debatten et steg videre og diskuterer konsekvensen av en krisepreget fremstilling av Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.

Torsdag 23. mars 2017

Onsdag 18. januar 2017

  • 18:00 Utstillingsåpning: AKTIVISTENE, Oslo Museum; Interkulturelt Museum (IKM)

    Hva er prisen for å gå til kamp mot urettferdighet? Møt 32 ildsjeler som har inspirert, mobilisert og brutt ned eksisterende fordommer i Norge. Fotografen bak Humans of Oslo, Iffit Qureshi har portrettert modige aktivister som har trosset motgang, reist seg og fortsatt kampen. Hva gjemmer seg bak engasjementet deres og hvor finner de motet?

Lørdag 17. desember 2016

Torsdag 27. oktober 2016

Søndag 18. september 2016

Torsdag 2. juni 2016

Torsdag 21. april 2016

Torsdag 31. mars 2016

Onsdag 30. mars 2016

Tirsdag 29. mars 2016