Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

Juridisk fakultets treffsted


Dette har skjedd på Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren…

Torsdag 19. april 2018

Torsdag 26. oktober 2017

 • 18:00 Fest for gratis rettshjelp, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Omtrent alle frivillige organisasjoner som driver med gratis rettshjelp har fått stygge kutt i regjeringens budsjettforslag for 2018. Jussbuss, Gatejuristen, JURK, Jushjelpa i Midt-Norge, Jussformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge får drastiske kutt. Det samme gjør Norsk organisasjon for asylsøkere og Kontoret for Fri rettshjelp. Dette skal stoppes. Torsdag 26. Oktober inviterer Jussbuss til en mobiliseringskveld på Frokostkjellern. Du vil få høre ledere i ulike rettshjelpstiltak …

Torsdag 22. november 2012

 • 17:30 Etisk underskudd – oljefondet som utlåner, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Torsdag 22. november lanserer Slett U-landsgjelda en viktig rapport som retter kritikk mot Oljefondets retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner. Program: – Appell ved Catharina Bu, SLUGs styreleder – Presentasjon av funnene i rapporten av Leon Du Toit, økonom Deretter blir det paneldebatt med: – Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet – Pål Arne Davidsen, Utenrikspolitisk rådgiver for Fremskrittspartiets Stortingsgruppe og Ordstyrer: Beate Ekeløve-Slydal, Amnesty …

Tirsdag 30. oktober 2012

 • 18:00 Debatt om dårlig advokatarbeid i utlendingsrettssaker, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Juss-Buss arrangerer debatt på frokostkjelleren tirsdag 30. oktober kl 18.00 – 20.00. Utlendingsrettsgruppa på Juss-Buss ser en mange eksempler på dårlig advokatarbeid i utlendingsrettssaker. Hvem har ansvaret for at rettssikkerheten til utlendinger blir ivaretatt, den enkelte advokat eller myndighetene som regulerer tilgangen til advokat i disse sakene? panel: · Andreas Furuseth,NOAS (Norsk Organisasjon for Asylsøkere) · Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen · Tor Egil Viblemo, …

Fredag 20. mai 2011

 • 12:15 Lunsj med kultur, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Lunsj med kultur er et møtested for kulturelle aktiviteter for studenter og ansatte. Her får du møte utøvere innen forskjellige uttrykksformer. Tid: Fredager kl 12.15 til 12.45 Sted: Vestibylen, Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus, Moltke Moes vei 39, Blindern Arrangementene er gratis og åpne for alle. Vestibylen fungerer i denne sammenheng som et kulturtorg med kaféservering fra kl 11.45. Universitetet samarbeider bl a med Oslo-Filharmonien, Kringkastingsorkestret, Den Norske Opera og …

Onsdag 27. april 2011

Onsdag 23. mars 2011

 • 18:00 Debatt om utvisning, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Utlendingsgruppa på Jussbuss inviterer til debatt om utvisning. Vi ønsker blant annet å sette fokus på behovet for og begrunnelsen bak utvisningsinstituttet. Er utvisningspraksisen for streng? Hvilken betydning bør hensynet til barn som blir adskilt fra sine foreldre ha? Står utvisningsinstituttet seg i forhold til barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen? Er det fraskrivelse av ansvar at man ikke ønsker å rehabilitere straffedømte utlendinger i samme grad som nordmenn …

Onsdag 27. oktober 2010

 • 08:00 PRIVAT RIKDOM, OFFENTLIG FATTIGDOM, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Må fellesskapet spare seg til fant fo rå holde skattene nede? SKATTELØFT, IKKE SKATTELØFTE? Den norske samfunnet står overfor store utfordringer for å sikre velferden til en aldrende befolkning i årene som kommer. Dette vil kreve økte ressurser både i form av penger og bemanning. Hvordan skal framtidens velferd finansieres? Blir det nødvendig med økte skatter, eller er grensen for folks skattevilje allerede nådd? Har regjeringens skatteløfte blitt en politisk tvangstrøye? Roar Eilertsen (De …

Onsdag 20. oktober 2010

 • 18:00 Debatt om papirløses rettigheter, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Juss-Buss arrangerer debatt på Frokostkjelleren ved Universitetet i Oslo, 20. oktober 2010 klokken 18-20. Temaet vil være papirløses rettigheter i nødhjelpssituasjoner, herunder retten til mat og husly. Frokostkjelleren ligger i Universitetsgaten på juridisk fakultet, vis-à-vis Norli. Juss-Buss erfarer at mennesker uten lovlig opphold, som er i akutte nødhjelpssituasjoner, ikke får tilbud om mat og husly ved henvendelser til det offentlige. Vi ønsker derfor å debattere: Hvilke rettigheter har …

Tirsdag 6. april 2010

 • 18:00 Ungdom for human narkotikapolitikk: Stiftelsesmøte, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Ungdom for human narkotikapolitikk (UHN) stiftes på Frokostkjelleren i Oslo sentrum, tirsdag 6. april kl. 18.00. På møtet skal vi konstituere organisasjonen, vedta politisk plattform og resolusjoner og velge styre. Det skal også diskuteres hvordan UHN skal jobbe videre. Appeller ved Arild Knutsen (Foreningen for human narkotikapolitikk), stortingsrepresentant Thor Erik Forsberg (Ap) og representanter fra ungdomspartier. Forslag til politikk, styremedlemmer o.a. kan sendes til …

Onsdag 24. februar 2010

 • 08:00 MANIFEST FROKOST: HARALD EIAS HJERNEVASK, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Når barn av akademikere blir akademikere, er det mer på grunn av foreldrenes gener enn deres utdanning? Er det medfødte årsaker til menns og kvinners ulike yrkesvalg? 1. mars starter NRK1s «Hjernevask», der programleder Harald Eia med sitt åpne sinn vil undersøke om biologiens samfunnsbetydning er undervurdert. Fem dager før varmer Eia opp med et frokostmøte hos venstresidens tankesmie Manifest Analyse. På menyen: Hva vil Eia med serien sin? Får de fattige omtrent som genene deres fortjener? Kan …

Fredag 19. februar 2010

Torsdag 18. februar 2010

Onsdag 17. februar 2010

Tirsdag 16. februar 2010

Mandag 15. februar 2010

Torsdag 4. februar 2010

 • 08:00 Økt ulikhet – en trussel mot folkehelsa?, Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Frokostkjelleren

  Forfatter Richard Wilkinson på Manifest Frokost Den verdenskjente professoren i sosialepidemologi har i boken The Spirit Level – Why More Equal Societies Almost Always Do Better samlet ledende forskning fra 20 land. Konklusjonen er at samfunn med små klasseforskjeller har bedre folkehelse, færre i fengsel, færre drap, mindre fedme og færre med psykiske lidelser. Wilkinson og medforfatter Kate Pickett finner at de skandinaviske landene og Japan kommer best ut på samtlige indikatorer. Dette er …