Litteraturhuset, sal Nedjma

Wergelandsveien 29 er Europas største litteraturhus og har rom for mange typar aktivitetar. Det passar både for dei som vil lese avisa over ein kopp kaffi, dei som vil ha mat for tanken på eit av arrangementa våre, og dei som vil halde sitt eige møte.

I fyrste etasje ligg bokhandel, kafé og hovudscena vår, Wergeland. Vidare opp i etasjane har vi fem scener og rom for samtale, debatt og formidling. Ei eiga avdeling er sett av til arbeid med barn og ungdom. Loftet er reservert for forfattarar og skribentar som treng ein arbeidsplass og ein møtestad i Oslo sentrum. Huset har òg ei eiga forfattarleilegheit for utanlandske forfattarar og intellektuelle.

Litteraturhuset er drive av Stiftelsen Litteraturhuset, som vart skipa av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Huset er inspirert av ein tysk tradisjon for frie Literaturhaus. Stiftelsen Litteraturhuset er uavhengig og ikkjekommersiell og har til føremål å formidle og vekkje interesse for litteratur og lesing.

Sal Nedjma er i 3. etasje av Litteraturhuset.


Dette har skjedd på Litteraturhuset, sal Nedjma…

Tirsdag 21. mai 2019

Torsdag 26. april 2018

Torsdag 24. november 2016

 • 17:30 Debatt: Hva er formålet med forskningsformidling?, Litteraturhuset, sal Nedjma

  Nytt Norsk Tidsskrift lanserer nummer 4/2016 med en åpen debatt om forskningsformidlingens formål. Ambisjonen er å løfte debatten fra småkrangling om indikatorer, penger og profesjoner til et bredere forskningspolitisk nivå. Hvordan er det lovpålagte ansvaret for formidling forvaltet av myndigheter og forskningsinstitusjoner? Hva er kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av denne viktige samfunnsoppgaven? Hvordan kan universiteter og høyskoler legge til rette for at forskere kan delta i …

Mandag 26. september 2016

Onsdag 1. juni 2016

Onsdag 11. mai 2016

Onsdag 2. desember 2015

Tirsdag 16. juni 2015

Tirsdag 5. mai 2015

Onsdag 27. august 2014

 • 18:00 John Færseth og Didrik Søderlind om Konspirasjonsteorier, Litteraturhuset, sal Nedjma

  «Israel stod bak terrorhandlingene 22. juli!» «Amerikanerne sprengte selv World Trade Center!» «Politikere og EU-byråkrater ønsker å snikislamisere Europa!» «Jens Stoltenberg er i virkeligheten jøde!» Påstander som dette dukker jevnlig opp i norske nettdebatter. Stadig flere hører dem fra kolleger, venner eller kjente. Felles for påstandene er at de er konspirasjonsteorier som hevdes å avdekke skjulte maktforhold og vise at tilsynelatende tilfeldige hendelser er del av en hemmelig agenda. …

Søndag 6. april 2014

Onsdag 12. mars 2014

 • 18:00 Åpent møte om nazisten og psykiateren – Göring og Kelley, Litteraturhuset, sal Nedjma

  “Humanist forlag lanserer historien om det fatale møtet mellom den ambisiøse amerikanske militærpsykiateren Douglas M. Kelley og Herman Göring, Hitlers høyre hånd og en av verdenshistoriens verste forbrytere. Gjennom sitt arbeid med Göring forsøkte Kelley å finne ut hva som driver mennesket til grusomme handlinger og utforske selve ondskapens vesen. Psykiateren beveget seg i farlig farvann, og denne erfaringen skulle til slutt også bli hans egen tragiske skjebne. Psykolog Jan-Ole Hesselberg …

Tirsdag 26. november 2013

 • 19:00 Åpent møte: Gjør naturvitenskap religion overflødig?, Litteraturhuset, sal Nedjma

  Både religion og vitenskap forsøker å favne dybden og bredden i vår tilværelse, og berører hele vår selvforståelse. Erstatter naturvitenskapelig forskning religiøse sannheter, eller kan tro og viten stå side om side?

  Nonne og CERN-forsker Katarina Pajchel, forsker og forfatter Bjørn Are Davidsen og astrofysiker og frafallen kristen Øystein Elgarøy innleder, før det åpnes for spørsmål fra salen.

Mandag 18. november 2013

Tirsdag 8. oktober 2013

 • 18:00 Kampen mot landminer: Hvordan opprettholde presset?, Litteraturhuset, sal Nedjma

  Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett i Oslo Røde Kors inviterer til Humanitært Forum om utfordringene knyttet til antipersonell landminer, 16 år etter at Landminekonsvensjonen ble fremforhandlet. Innledere inkluderer Edwyn Gonzales, talsperson for landmine-ofre, samt eksperter fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og International Law and Policy Insitute (ILPI).

Mandag 23. september 2013

 • 19:00 IR presenterer: Å dekke Syria – mediemakt i krig, Litteraturhuset, sal Nedjma

  Internasjonal reporter har invitert den italienske frilansjournalisten Francesca Borri til Oslo. Borri er en av få internasjonale journalister som har dekket konflikten i Syria fra bakken siden opprøret begynte. Borri har blitt skutt i kneet og fått tyfoidfeber under sitt arbeid i Syria, men er først og fremst opptatt av sivilbefolkningens historier: De når ikke ut. Etter hennes innlegg blir det panelsamtale med frilansjournalist Anders Sømme Hammer, midtøsten-forsker Kai Kverme og logistiker i Leger uten grenser.

Torsdag 19. september 2013

Onsdag 18. september 2013

Tirsdag 27. august 2013

 • 18:00 Debatt: Innvandringspolitikken etter valget, Litteraturhuset, sal Nedjma

  Juss-Buss inviterer til politisk debatt på Litteraturhuset tirsdag 27. august kl. 18.00
  Representanter fra flere av de største partiene i Norge skal gjøre rede for sitt syn på innvandringspolitikken etter stortingsvalget. Debattantene vil bli utfordret til å svare på hvorvidt de er fornøyd med regjeringens innvandringspolitikk de siste åtte årene, hvilke endringer de ønsker å gjennomføre, og hvilke begrunnelser som underbygger eventuelle innstramminger eller oppmykninger som de presenterer. Det vil også være åpent for spørsmål fra et kritisk publikum.

Tirsdag 13. august 2013