Gangbro fra Annette Thommessens plass

Den nye gangbroa er del av Stasjonsallmenningen og strekker seg fra Annette Thommesens plass (som ligger ved Skatt Øst i krysset Schweigaardsgate og Tøyenbekken), over jernbanens sporområde og til Bjørvika.


Dette har skjedd på Gangbro fra Annette Thommessens plass…

Lørdag 27. oktober

Fredag 26. oktober

Lørdag 20. oktober

Fredag 19. oktober

Lørdag 13. oktober

Fredag 12. oktober

Lørdag 9. april 2011