Gangbro fra Annette Thommessens plass

Den nye gangbroa er del av Stasjonsallmenningen og strekker seg fra Annette Thommesens plass (som ligger ved Skatt Øst i krysset Schweigaardsgate og Tøyenbekken), over jernbanens sporområde og til Bjørvika.


Dette skjer på Gangbro fra Annette Thommessens plass…

I dag

I morgen

Fredag 26. oktober

Lørdag 27. oktober

Dette har skjedd på Gangbro fra Annette Thommessens plass…

Lørdag 13. oktober

Fredag 12. oktober

Lørdag 9. april 2011