Kunstplass 10 - et visningssted for samtidskunst

Kunstplass 10 er et visningssted for samtidskunst som åpnet i februar 2012 i Oslo.

Kunstplass 10 endret i november 2014 navn fra ”-kunstplass 5” i forbindelse med flytting fra Olaf Ryes Plass 5 til nye lokaler i Rosteds gate 10.

Kunstplass 10 er registrert som en idealistisk, ikke-kommersiell og kunstnerstyrt forening.

Utstillingsvirksomheten vil være dynamisk og i stadig endring. Virksomheten vår vil bestå av utstillinger og prosjekter av lengere varighet, og kortere event i form av performance, kunstnerdialoger og prosessuelle kunstverk, m.m. Vi ønsker en variasjon i kunsteriske uttrykk.

Det vil legges opp til interaksjon og kommunikasjon med publikum, og vi ønsker å utfordre og overraske de besøkende – gjerne med en politisk brodd.

Henriette Stensdal og Vibeke Hermanrud er initiativtakere og driver Kunstplass 10. Kunstplass 10 har et kunstfaglig utvalg som vurderer fremtidige utstillingskonsepter/kunstnere. Utvalget består for tiden av Sara Christensen, Mohamed Ali Fadlabi, Lill-Ann Cheptow-Lusty og initiativtakerne.

http://www.kunstplass5.no


Dette har skjedd på Kunstplass 10 - et visningssted for samtidskunst…

Lørdag 16. desember 2017

Fredag 15. desember 2017

Torsdag 14. desember 2017

Onsdag 13. desember 2017

Lørdag 9. desember 2017

Fredag 8. desember 2017

Torsdag 7. desember 2017

Onsdag 6. desember 2017

Lørdag 2. desember 2017

Fredag 1. desember 2017

Torsdag 30. november 2017

Onsdag 29. november 2017

Lørdag 25. november 2017

Fredag 24. november 2017

Torsdag 23. november 2017

Onsdag 22. november 2017

Lørdag 18. november 2017

Fredag 17. november 2017

Torsdag 16. november 2017

Onsdag 15. november 2017