Hotell Borge

Sted:
Hotell Borge ligger ved Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-
skjærgården tlf: 33 38 18 50
Hotellet ligger kun 10 minutters kjøring fra Tønsberg, 40 minutter fra Torp flyplass og snaue 1,5 timers kjøring fra Oslo.
Buss går en gang i timen fra Tønsberg rutebilstasjon til Husøy brygge.
www.hotellborge.no


Dette skjer på Hotell Borge…

Fredag 28. august

 • 11:00 Tre-dagers tegnekurs for nybegynnere med BRITA SKYBAK, Hotell Borge

  Du vil lære enkel frihåndstegning med utgangspunkt i form, valør og tekstur.
  Du vil lære å lage et bilde ut fra et enkelt motiv.
  Du vil lære skravering av form og flate, bruk av svart hvitt valører, bruk av lys, kontrast, tekstur (mønster på flate) og komposisjon.

Søndag 30. august

 • 18:00 Tre-dagers tegnekurs for nybegynnere med BRITA SKYBAK, Hotell Borge

  Du vil lære enkel frihåndstegning med utgangspunkt i form, valør og tekstur.
  Du vil lære å lage et bilde ut fra et enkelt motiv.
  Du vil lære skravering av form og flate, bruk av svart hvitt valører, bruk av lys, kontrast, tekstur (mønster på flate) og komposisjon.

Dette har skjedd på Hotell Borge…

Torsdag 6. august

Søndag 26. juli

Mandag 15. juni

 • 11:00 Sommerkurs i Helsefremmende skriving med KJERSTI WOLD …, Hotell Borge

  Helse er et sammensatt og på mange måter mysteriøst fenomen, som påvirker de fleste av oss daglig. 30 års forskning på hvordan personlig basert skriving styrker immunforsvaret er godt dokumentert, og dette kurset vil ha fokus på skriveoppgaver og innfallsvinkler som kan bidra til økt selvforståelse, noe som igjen kan virke helsemessig vitaliserende.

Mandag 9. mars

 • 10:00 Skrivekurs med GRO DAHLE. Prosa, Hotell Borge

  Hva er prosa? Hva gjør prosa til prosa?
  Prosaens under-sjangre: Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
  Hva er en karakter?
  Skrive uten å tenke: Karakteren som blir til av seg selv – friskrift, råskrift
  Projeksjon: Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd
  Fantasi, fantasireise, suggesjon

  Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Mandag 13. januar

 • 10:00 Barnelitteratur-kurs med GRO DAHLE, Hotell Borge

  ”Å skrive for barn” er et skrivekurs med fokus på barnelitteratur. Deltagerne blir kjent med skrivehåndverkets verktøykasse, og vi går gjennom en mengde teknikker, leker og oppgaver og metoder knyttet til de ulike teksttypene i barnelitteraturen slik som barneroman/barneprosa, bildebok, barnedikt, fabler, eventyr.

Onsdag 27. november 2019

 • 09:00 Tekst-til-bilde. Skrivekurs med Gro Dahle, Hotell Borge

  Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

  Velkommen til et tre-dagers-kurs i tekst-og-bilde-laboratoriet! Ord-og-bilde samarbeidet er et eget medium, og det å bruke språk opp mot bilder/ foto /gjenstander er en egen måte å jobbe med språket på. Her skal vi undersøke hva som skjer av kjemisk reaksjon når ord settes sammen med bilde.

Torsdag 26. september 2019

 • 17:00 Diktkurs med Gro Dahle, Hotell Borge

  Dikt er lek og forskning, dikt er undersøkelse og pust, dikt er tull og tøys og humor eller stort alvor og tyngde, dikt er langt eller kort, stort eller lite, og det fins egentlig ikke noen definisjon, bortsett fra at det er et personlig uttrykk – eller avtrykk – av den som lager diktet.

Tirsdag 24. september 2019

 • 13:00 Diktkurs med Gro Dahle, Hotell Borge

  Dikt er lek og forskning, dikt er undersøkelse og pust, dikt er tull og tøys og humor eller stort alvor og tyngde, dikt er langt eller kort, stort eller lite, og det fins egentlig ikke noen definisjon, bortsett fra at det er et personlig uttrykk – eller avtrykk – av den som lager diktet.

Mandag 23. september 2019

 • 11:00 Diktkurs Gro Dahle, Hotell Borge

  Uke 39: mandag 23. til onsdag 25. september 2019 på Hotell Borge

  Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Onsdag 24. april 2019

Mandag 18. februar 2019

Lørdag 9. februar 2019

Onsdag 9. januar 2019

 • 11:00 Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle, Hotell Borge

  Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med
  Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess.

Mandag 26. november 2018

Torsdag 8. november 2018

Mandag 5. november 2018

 • 11:00 Diktkurs med Gro Dahle, Hotell Borge

  Diktkurs med Gro Dahle
  Mandag til onsdag 5. – 7. november 2018 på Hotell Borge
  Mulighet for å ha med diktsykluser eller 10 – 15 dikt for gjennomgang.

Mandag 29. oktober 2018

 • 11:00 Igangsettende skrivekurs med Gro Dahle., Hotell Borge

  Idéskriving, igangsetting, humor og dimensjon!
  Skrivekurs med Gro Dahle, finne ideer, begynne prosjekter, komme i gang med skriving!

  Mandag, tirsdag, onsdag uke 44, mandag 29. – onsdag 31. oktober 2018 på Hotell Borge

Fredag 5. oktober 2018

Torsdag 4. oktober 2018