Norge

Vårt langstrakte moderland.


Dette har skjedd på Norge…

Fredag 5. juni

  • 19:00 Digital juni-skogspils, Norge

    Det ser ikke ut som noen har tatt initiativet til pils i dag. Været er kanskje heller ikke så utepils-vennlig. Jeg fremmer herved et forslag om å møtes på meet.jit.si/skogspils fra 19 og utover. Jitsi er webbasert, gratis og uten grense for tid eller antall brukere, så burde funke for folk flest.