Lindeberglokalet

Ombruksstasjon, lokale for Lindebergs beboere og del av Groruddalssatsningen.


Dette har skjedd på Lindeberglokalet…

Fredag 18. august 2017