Deichman Torshov

Folkebiblioteket i bydel Sagene. Ligger i sørenden av Sandaker senter.


Dette har skjedd på Deichman Torshov…

Søndag 7. mai 2023

 • 10:00 Diktkurs med Ninni Nyhus og Gro Dahle, Deichman Torshov

  Diktkurs, å leke og lage og komme i gang med bruksdikt og kunstdikt, å formulere sin egen poetikk, å undersøke hva dikt er, å resirkulere modernismens dikt-metoder, å jobbe med lyd og musikalitet, strukturer, systemer og titler. Forske og undersøke og leke! Å se hvor gøy det er med dikt!

Søndag 23. april 2023

 • 10:00 Prosakurs med Ninni Nyhus og Gro Dahle, Deichman Torshov

  Prosakurs: å komme i gang med fortellinger, å tenke synvinkel, ståsted og perspektiv, å jobbe med motor og framdrift, replikkvekslinger, dramaturgi. Å prøve ut fortellinger, å undersøke fortellerstrukturer, å skape situasjoner og forankre i tid og sted.

Søndag 2. april 2023

 • 09:30 Skriveboost med NINNI NYHUS og GRO DAHLE, Deichman Torshov

  Igangsetting, skriveboost hvor vi prøver ut en rekke strategier for å komme i gang: observasjonsøvleser, friskrift, projeksjoner, suggesjon og minne-metoder, lappeleker og troper, språklige bilder og plot-arbeid.

Fredag 24. februar 2023

Mandag 20. februar 2023

Lørdag 14. desember 2019

Tirsdag 18. juni 2019

Tirsdag 4. juni 2019

Torsdag 23. mai 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.

Onsdag 22. mai 2019

 • 12:00 Barseltreff: Feltnotater fra småbarnslivet, Deichman Torshov

  Therese G. Eide, Heidi Bøhagen og Kristin Storrusten har skrevet boken “Feltnotater fra
  småbarnslivet”, og nå vil vi feire utgivelsen med DEG! Men for deg som ikke kan komme på slippfest på kvelden, lager vi barseltreff der du kan ta med barnevogn, bleier og pupp.

Tirsdag 21. mai 2019

Torsdag 16. mai 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.

Torsdag 9. mai 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.

Tirsdag 7. mai 2019

Torsdag 2. mai 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.

Torsdag 25. april 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.

Tirsdag 23. april 2019

Torsdag 11. april 2019

 • 12:00 Norsk for mødre på Torshov, Deichman Torshov

  Velkommen til Norsk for mødre på Torshov bibliotek!

  Dette er en samtalegruppe/internasjonal barselgruppe med fokus på norsk språk og utfordringer vi møter som mødre til små barn i Oslo.