Radiofabrikken / Norsk Data

Først Tandbergs radiofabrikk med båndspillerproduksjon. Deretter Norsk Data. Nå tilholdsted for blant annet MakeKit som lager skapervennlige produkter og workshops.


Dette skjer på Radiofabrikken / Norsk Data…

Lørdag 11. desember

Dette har skjedd på Radiofabrikken / Norsk Data…

Lørdag 27. november

Torsdag 18. november

Fredag 12. november