Medlemsavtale

Medlemsavtale for Underskog

 1. Tekst og bilder som du bidrar med på Underskog er din eiendom. De vil være tilgjengelig gjennom tjenesten Underskog i all framtid – vår bruksrett begrenser seg til videreformidling gjennom tjenesten Underskog. Se eget punkt om eiendomsrett.
 2. Du må ikke publisere noe på Underskog som er i strid med denne avtalen eller med norsk lov.
 3. Ytringer som er rasistiske, pornografiske eller sjikanøse er i strid med denne avtalen.
 4. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt brukernavn. Du bør derfor holde ditt passord hemmelig.
 5. Du må ikke utnytte, misbruke, true eller skremme andre underskogbrukere. Fy, deg.
 6. Du må ikke bruke Underskog til noe ulovlig.
 7. Du er selv ansvarlig for alt innhold, som tekst, bilder, informasjon, lyd og bilde du publiserer eller lenker til på Underskog. Selv det som blir vist igjennom partnere (Flickr eller andre)
 8. Du må ikke spæmme andre Underskog-medlemmer.

Brudd på en eller flere av disse punktene i avtalen kan resultere i sletting av ditt medlemskap på Underskog. Medlemmene er ansvarlig for hva de publiserer, ikke Underskog. Du kan derfor bli eksponert for materiale som bryter straffeloven. Sånn er det med internett.

Sitater

 • Underskog er ikke et offentlig sted og du kan ikke sitere direkte fra skogen som om den var en publikasjon. Dersom du ønsker å publisere en sak med utgangspunkt i en situasjon eller utsagn på Underskog som innebærer å sitere eller gjenfortelle noe skrevet i skogen bør du forklare din sak og ditt ærend for de som dette angår og innhente dine egne uttalelser, f.eks. ved hjelp av personlige meldinger eller ved å melde din interesse direkte i samtalen som interesserer deg. Brudd på dette kan utgjøre et alvorlig tillitsbrudd og kan medføre stengning av kontoen din.
 • Unntak gjelder forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Likevel kreves det at du både 1) gjør ditt ytterste for å innhente egne utalelser fra vedkommende, 2) sørger for å formidle sitatet slik at det er mulig for dine lesere å forstå det i sin opprinnelige sammenheng og 3) det har fremgått av din profiltekst at du er journalist.
 • At en “kjendis” er involvert gir ikke forholdet vesentlig samfunnsmessig betydning.

Eiendomsrett

Du eier hva du poster på underskog.
Ved å publisere noe undergitt opphavsrett (bilder, tekst, lyd) eller som er beskyttet på annet grunnlag, godtar brukeren at denne informasjonen videreformidles til andre medlemmer gjennom denne tjenesten.

Det vil finnes offentlige fora i skogen. Disse vil publiseres på det åpne internett. Om du publiserer noe i disse fora vil dette derfor også bli alment tilgjengelig. Offentlige fora vil være godt skiltet.

Andre fora på Underskog kan være opprettet med den hensikt å overdra eiendomrett til utsagn, som f.eks: “Her vil jeg vil ha innspill til kokeboken min.” Da plikter den som initsierer samtalen å opplyse om sin hensikt, f.eks: ”Alt som sies her kan bli brukt i boken min”.

Brukerne som får tilgang til noe andre brukere har gjort tilgjengelig kan ikke videreformidle denne informasjonen uten opphavpersonens samtykke. Det presiseres at du som medlem har tilgang til å lese andres ytringer, men ikke opphavsrettigheter eller rettigheter til videre bruk av disse.

Generelle bestemmelser

# Tjenesten Underskog endres fortløpende.
# Vi kan endre punktene i avtalen. Hvis endringene er av stor betydning, vil vi gi beskjed til medlemmene gjennom meldingssystemet på Underskog.no.
# Vi regner salg av epost-adresser til tredjepart som en grusom, grusom forbrytelse. Adressen du har registrert er hellig og vil bare brukes til å levere tjenesten Underskog
# Vi behandler all informasjon som kan knyttes til deg som medlem av Underskog i overensstemmelse med norsk lov.
# Vi kan nekte tilgang til organisasjoner eller personer.
# Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som vi finner er ulovlig eller som vi oppfatter at bryter medlemsavtalen.
# Underskog tilbyr ekstra tjenester på sine nettsider mot betaling med kredittkort. Betalingsløsningene er ikke driftet av Underskog, men av et eksternt firma som retter seg etter de til enhver tid gjeldende regler som Datatilsynet har nedfelt for håndtering av slik sensitiv informasjon.
# Gryn er en egen valuta i skogen. Vi vil at gryn skal kunne flyttes mellom medlemmer og periodisk utbetales fra Underskog som norske kroner. Vi ser nå på hvordan dette eventuelt kan løses med hensyn på skatteloven og merverdiloven. Hvis det ikke lar seg løse vil gryna bli omgjort til en utvidelse av sesongkortet. Ler mer om gryn. Dette punktet vil om kort tid erstattes med et punkt om Underfondet