Slitasje

8569869224_dbf22d9fa5

Samtidig et annet sted…