Om Underskog

Underskog er et nettsted der folk som er interessert i underskogen i norsk kulturliv kan hjelpe hverandre å finne det som er verdt å få med seg i byene og i livet forøvrig

Dette er prosjektbeskrivelsen vi i sin tid tok utgangspunkt i:

Underskog skal bli et nettsted der folk som er interessert i underskogen i norsk kulturliv kan hjelpe hverandre å finne det som er verdt å få med seg. Målet er å fylle stedet med folk som bryr seg om dans, teater, musikk, litteratur, billedkunst etc, spesiet folk som har nisjeinteresser og kontakter i miljøene slik at vi får kommet oss på den konserten der vennene til Ryfylke har invitert han snåle østerikske glitch-pop artisten, og dagen etter må vi ha med oss en spansk teatergruppe på Galgebakken Friteater som setter opp Antigone med ullsokker og doom-metal soundtrack. Samtidig som vi trenger stedet selv, håper vi det blir en lekegrind der vi kan utvikle våre Social Engineering-skillz og lære oss å lage strukturerte sosiale arenaer som gleder folk og braer verden.

Underskog eies nå av stiftelsen Underskog. Utviklingen drives av frivillige i regi av stiftelsen.

Opprinnelig ble Underskog utviklet og drevet av Alexander Staubo, Even Westvang, Simen Svale Skogsrud og Per-Kristian Nordnes gjennom selskapet Bengler.

Stiftelsen ønsker å takke dem alle for årevis med utvikling, drift og vedlikehold. ♥️

Dersom du ønsker å bidra økonomisk til skogens drift kan du benytte kontonummer 1506.58.72118.

Den lange versjonen finner du her (Opprinnelig lenke er nå død, men en versjon fra archive.org finnes fremdeles.)