Diplom for arbeidere ved Heimdal Stadion - Korporasjonsstafetten 1937

8720303878_f94489893e

Samtidig et annet sted…