The London Eye, UK

9222474732_768316ff0c

Samtidig et annet sted…