Astract Feeling # 95 (Walking head) (2007)

2225468553_c2e4b2cefd

Samtidig et annet sted…