PLE Conf 2013 - Social Dinner

9290086181_6e47ffee83

Samtidig et annet sted…