Berlin, Germany [2013]

9526201291_00c17e3887

Samtidig et annet sted…