Waiting for fullness

9613991661_d210e9cae8

Samtidig et annet sted…