London Underground tiling design. Russell Square (edited)

9668878082_fe5232169e

Samtidig et annet sted…