Berlin: Reichstagskuppel

9727462384_ed28bb6055

Samtidig et annet sted…