New England - 9/2013

10137434143_1e58834ace

Samtidig et annet sted…