Day 2083: The Shard

10519906994_c18da04bf9

Samtidig et annet sted…