PEM-CHA-00143 Fotografisk utstyr. Skyllekar

10572579586_5f015d5fe8

Samtidig et annet sted…