Bryant Park

10561246823_8413959374

Samtidig et annet sted…